ฝากครรภ์ระยอง ฝากครรภ์สำคัญกว่าที่คิด โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ฝากครรภ์ระยอง ฝากครรภ์สำคัญกว่าที่คิด ลูกคลอด แม่ปลอดภัย

การฝากครรภ์ สำคัญกว่าที่คิด  ลูกน้อยปลอดภัย แม่อุ่นใจ ฝากครรภ์ระยอง การฝากครรภ์ สำคัญกว่าที่คิด… เพราะการฝากครรภ์ช่วยดูแลการตั้งครรภ์คุณแม่ และทารกตลอดจนคลอด เนื่องจากแพทย์จะช่วยดูแลสุขภาพผู้ตั้งครรภ์และทารกในปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงได้รับการตรวจคัดกรองเพื่อหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ เช่น โรคทางพันธุกรรม โรคธาลัสซีเมีย โรคอื่นๆ ดังนั้น การฝากครรภ์จึงสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคุณแม่ท้องแรก หรือผ่านการตั้งครรภ์มาแล้ว ทุกครั้งที่ตั้งครรภ์ควรทำการฝากครรภ์ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  ความสำคัญของการฝากครรภ์ 7 ขั้นตอนการฝากครรภ์ มีอะไรบ้าง ประโยชน์ของการฝากครรภ์ สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อไปฝากครรภ์ครั้งแรก การฝากครรภ์สำคัญอย่างไร  การฝากครรภ์ มีจุดประสงค์เพื่อให้รู้ และแน่ใจว่า แม่และทารกปลอดภัย สมบูรณ์ ครรภ์ยังคงมีสุขภาพดี แข็งแรงตลอดการตั้งครรภ์ รวมถึงสุขภาพร่างกายผู้เป็นแม่ด้วย หากพบปัญหา หรือสิ่งผิดปกติระหว่างนั้น ผู้เป็นแม่จะได้รับปรึกษา และรักษากับแพทย์ดูแลครรภ์ได้อย่างทันท่วงที การฝากครรภ์เป็นการดูแลการตั้งครรภ์ของผู้เป็นแม่ และทารกให้มีสุขภาพแข็งแรง รวมถึงด้านอารมณ์ จิตใจ ให้ดีอยู่เสมอ ผู้เป็นแม่จะได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การใช้ยาต่างๆ การมีเพศสัมพันธ์ การเตรียมตัวคลอดตลอดถึงลูกคลอด การให้นมบุตร และการวางแผนครอบครัวหลังคลอด เป็นต้น 7 […]

ฝากครรภ์ระยอง ฝากครรภ์สำคัญกว่าที่คิด ลูกคลอด แม่ปลอดภัย Read More »