ศูนย์อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.กรุงเทพระยองได้รับรองมาตรฐานศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับ 3

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับ 3 จากราชวิทยาลัยศัลยศาสตร์แพทย์แห่งประเทศไทย ความเป็นมา โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จำนวนการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดระยองค่อนข้างสูง และในปี 2566 มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรุนแรงติดอันดับต้อนของประเทศไทย ดังนั้น ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยองพร้อมรองรับทุกอุบัติเหตุในจังหวัดระยอง ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ และอัตราการรอดชีวิต (NTDB) ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพระยองมุ่งเน้นที่จะพัฒนาแนวทางการดูแล ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเพื่อการวินิจฉัยที่รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ โดยนำหลักคิดเรื่องการเข้าถึงการบริการที่ง่าย และรวดเร็ว สามารถวินิจฉัยภาวะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ให้การรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที จนสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยองในปี 2566 ในปี พ.ศ.2566 มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองทั้งหมด 34,767 ราย รับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยในทั้งหมด 1,102 ราย รายละเอียดดังนี้ บาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 882 ราย บาดเจ็บปานกลาง จำนวน 135 ราย บาดเจ็บอาการหนัก จำนวน 54 ราย บาดเจ็บวิกฤตอาการหนักมาก จำนวน 31 […]

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.กรุงเทพระยองได้รับรองมาตรฐานศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับ 3 Read More »

รู้ทัน รักษาเร็ว... ห่างไกลอัมพาต #STROKE โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

STROKE ระวัง STOP โรคหลอดเลือดสมอง รู้ทัน รักษาเร็ว.. ห่างไกลอัมพาต

โรคหลอดเลือดสมองตีบ รู้ทัน รักษาเร็ว.. ห่างไกลอัมพาต โรคหลอดเลือดสมอง หรือ STROKE “โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคหลอดเลือดสมอง หรือ โรคหลอดเลือด ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า Stroke, Cerebrovascular disease เป็นโรคที่ทำให้เสี่ยงเป็นอัมพาตได้ และโรคหลอดเลือดสมองตีบทำให้เสียชีวิตได้เช่นกัน หากรักษาไม่ทันเวลา ส่วนใหญ่มักพบกับผู้ที่มีอาการแต่ไม่ยอมไปพบแพทย์ คิดว่าไม่ได้เป็นอะไร  ดังนั้น ควรเฝ้าระวัง อาการโรคหลอดเลือดในสมอง โดยใช้ BEFAST สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง” เนื้อหาเกี่ยวข้อง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองตีบ คืออะไร BEFAST สัญญาณเตือนอันตรายโรคหลอดเลือดสมองตีบ วิธีการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองตีบคืออะไร โรคหลอดเลือดสมองตีบคือ ภาวะสมองขาดเลือดที่มีสาเหตุเกิดจากหลอดเลือดสมองตีบ อุดตันหรือแตกส่งผลให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอ ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้ เป็นผลให้สมองตาย ซึ่งผู้ป่วยจำเป็นต้องพบแพทย์ทันที โรคหลอดเลือดสมองตีบสาเหตุเกิดจาก ไขมันไปเกาะผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดตีบแคบและขาดความยืดหยุ่น หรือเกิดจากการฉีกของผนังหลอดเลือดด้านใน ทำให้เส้นเลือดอุดตัน และอีกหนึ่งสาเหตุ เกิดลิ่มเลือดขนาดเล็กแข็งตัวและเกาะที่ผนังหัวใจและลิ้นหัวใจ จากนั้นหลุดลอยตามกระแสเลือดไปอุดตันหลอดเลือดในสมอง ดังนั้น เมื่อพบอาการเสี่ยง หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ควรรีบพบแพทย์ทันที ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

STROKE ระวัง STOP โรคหลอดเลือดสมอง รู้ทัน รักษาเร็ว.. ห่างไกลอัมพาต Read More »

0
    0
    ตะกร้าสินค้าของคุณ
    ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า