ศูนย์เต้านม

ภาพรวม ศูนย์เต้านม

 • ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง มีมาตรฐานและความพร้อมในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมและการดูแล รักษา รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งด้านการตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มแรก ตลอดจนการวินิจฉัยและการรักษา รวมทั้งการติดตามผลการรักษาทั้งด้านกาย จิตใจอย่างต่อเนื่อง
 • โดยทีมแพทย์เฉพาะทางครบวงจร โดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลถูกต้องตามมาตรฐานระดับสากล โดยคำนึงถึงผลการรักษาด้วยอัตราการอยู่รอดที่ดี รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดี โดยทีมศัลยแพทย์ด้านเต้านมและทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูง โดยคำนึงถึงภาพลักษณ์ของผู้หญิงเป็นสำคัญ
 • ทางศูนย์เต้านมให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล การให้ข้อมูล การเสริมพลังการดูแลตนเอง ป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ การดูแลต่อเนื่องแก่ผู้ป่วยศัลยกรรมเต้านมและต่อมไร้ท่อ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยและได้รับความพึงพอใจ โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย
 • ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. ให้บริการผู้ป่วยเพศหญิงตั้งแต่อายุ 8 ปีขึ้นไป หรือเพศชายที่มีความเสี่ยง หรือมีความผิดปกติที่เต้านม

ศักยภาพการดูแลรักษา

บริการศูนย์เต้านม

 • การตัดชิ้นเนื้อเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ด้วยปืนตัดอัตโนมัติ (Core Biopsy)
 • การรักษามะเร็งเต้านมด้วยวิธีการเจาะดูดน้ำออก (Aspirate) 
 • การรักษามะเร็งเต้านมโดยนำวิถีด้วยเข็ม เพื่อบอกตำแหน่งของมะเร็งก่อนการผ่าตัด (Needle Localization) ช่วยเพิ่ม – ประสิทธิภาพในการผ่าตัด
 • การเจาะชิ้นเนื้อพิสูจน์หาเซลล์มะเร็งด้วยเข็มเล็ก(Fine Needle Aspiration)
 • การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยมะเร็งเต้านมด้วยวิธีการทำดิจิทัลแมมโมแกรม (Digital Mammogram) และอัลตราซาวนด์ (Ultrasound) เพื่อรู้ถึงลักษณะ ขนาด และรูปทรงของก้อนมะเร็ง เพื่อทำการตรวจรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรักษามะเร็งเต้านมโดยวิธีการผ่าตัด

 • การผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าและเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ออกทั้งหมด เรียกการผ่าตัดนี้ว่า Modified Radical Mastectomy หรือย่อว่า MRM ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าโอกาสในการเกิดซ้ำมีสูงเกินร้อยละ 20 เช่น ก้อนมะเร็งขนาดใหญ่ หรือในกรณีที่ไม่สะดวกที่จะไปรับการฉายแสงได้ 
 • การผ่าตัดแบบสงวนเต้านม (Breast Conserving Surgery)โดยรักษาเต้านมไว้ไม่ได้ตัดออก (Breast Conservation Therapy หรือ BCT) จะผ่าตัดด้วยวิธีนี้ในกรณีที่เป็นมะเร็งระยะเริ่มต้น ได้แก่ DCIS (Ductal Carcinoma in situ หรือ Stage 0) ,Stage 1 และ Stage 2 โดย BCT แล้วมักจะตามด้วยการฉายแสง

หลักการทำงาน ผ่าตัดก้อนเนื้อเต้านมด้วยเครื่องเจาะดูดชิ้นเนื้อโดยระบบสุญญากาศ

 1. การผ่าตัดก้อนเนื้อเต้านมด้วยเครื่องเจาะดูดเนื้อโดยระบบสุญญากาศ แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว
 2. แพทย์จะเปิดแผลเล็กประมาณ 3-5 มม. แล้วนำเครื่องเจาะดูดชิ้นเนื้อโดยระบบสุญญากาศมีลักษณะเป็นเข็มลงไปเจาะเพื่อตัดและดูดชิ้นเนื้อเต้านมที่ผิดปกติออกมา
 3. เครื่องนี้มีตลับสำหรับเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อพร้อมไส้กรอง ต่อในชุดเดียวกับเข็มเพื่อให้เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อได้ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องคีบตัวอย่างชิ้นเนื้อออกทีละชิ้นต่อการเจาะดูดชิ้นเนื้อ 1 ครั้ง ไปตรวจ
 4. โดยลักษณะของเข็มสามารถหมุนรอบได้ 360 องศาโดยเครื่องมือนี้สามารถดูดก้อน หรือชิ้นเนื้อในขนาดไม่เกิน 2 ซม.ได้ทั้งหมด ช่วยให้คนไข้มีแผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแพทย์เต้านม

 1. ศัลยแพทย์เต้านมและต่อมไร้ท่อที่มีความชำนาญในการตรวจและผ่าตัดรักษาโรคทางเต้านมโดยเฉพาะ
 2. ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างเต้านมทำให้ผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดรักษาโรคทางเต้านมสามารถกลับมามีเต้านมที่มีลักษณะใกล้เคียงกับของเดิม
 3. อายุรแพทย์มะเร็งวิทยาสำหรับการให้การรักษานอกเหนือจากการผ่าตัดเช่นการให้เคมีบำบัดยาต้านฮอร์โมนเป็นต้น
 4. รังสีแพทย์ที่มีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรกได้อย่างละเอียดและมีความแม่นยำ
 5. รังสีวิทยา วินิจฉัย ที่มีศักยภาพในการเจาะเนื้อเยื่อเต้านม
 6. พยาธิแพทย์ ที่มีความชำนาญในการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อเยื่อที่ได้จากเต้านมและต่อมน้ำเหลือง รวมไปถึงการตรวจชิ้นเนื้อเร่งด่วนโดยวิธีแช่แข็ง (Frozen Section)

วิธีการตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเอง

 1. ยืนหน้ากระจกแล้วดูที่เต้านมทั้ง 2 ข้าง แล้วสังเกตว่า ขนาดรูปร่าง สีผิว ตำแหน่งของเต้านมหัวนมเป็นอย่างไร และควรเทียบการเปลี่ยนแปลงกับเดือนก่อน
 2. หลังจากนั้นให้ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะทั้ง 2 ข้าง แล้วดูที่เต้านมอีกครั้ง ค่อยๆหมุนตัวช้าๆ เพื่อที่จะดูบริเวณด้านข้างของเต้านม
 3. ใช้มือเท้าเอวแล้วโน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยดูความเปลี่ยนแปลงซ้ำอีกครั้ง
 4. ใช้นิ้วมือบีบที่หัวนมเบาๆดูว่ามีเลือด หนอง หรือน้ำไหลออกจากหัวนมหรือไม่
 5. เริ่มคลำเต้านมโดยคลำตั้งแต่กระดูกไหปลาร้าลงมาใช้มือซ้ายคลำเต้านมข้างขวา ให้ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางทั้ง 3 นิ้ว ค่อยๆกดลงบนผิวหนังเบาๆ และกดแรงขึ้น จนกระทั่งสัมผัสกระดูกซี่โครง คลำเต้านมให้ทั่วทิศทาง การคลำทำได้หลายแบบ เช่น คลำเริ่มจากหัวนมไปตามแนวก้นหอยจนถึงฐานเต้านมบริเวณขอบ หรือคลำใต้เต้านมถึงกระดูกไหปราร้า ขยับนิ้วทั้ง 3 ในแนวเรียงแถวขึ้นลงสลับกันไป สิ่งที่สำคัญคือต้องคลำให้ทั่วเต้านมไปจนถึงบริเวณรักแร้ใต้วงแขน หลังจากนั้นให้เปลี่ยนคลำอีกข้างแบบเดียวกัน
 6. เมื่อเสร็จการคลำในท่ายืนแล้ว ให้เปลี่ยนเป็นคลำในท่านอน ใช้หมอนหนุนไหล่ข้างที่จะทำ แล้วคลำซ้ำเหมือนท่ายืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ตั้ง :  ชั้น G ตึก A
วันเวลาทำการ :  เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00 – 20:00 น.

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

HBD Breast 66

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

0
  0
  ตะกร้าสินค้าของคุณ
  ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า