โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ศูนย์สุขภาพเด็ก

asian mother daughter house
 • การให้บริการ
 • ข้อมูลทั่วไป
สาขาเด็กทั่วไป
 • ตรวจรักษาโรคเด็กทั่วไป เปิดให้บริการตรวจรักษาตลอด 24 ชั่วโมง
 • ส่งเสริมสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กโดยการให้วัคซีน
 • ให้คำปรึกษาการเลี้ยงดูและภาวะความเจ็บป่วยในเด็ก 
สาขาภูมิแพ้เด็ก 
 • ตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็ก
 • ทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในเด็กโดยการเจาะเลือด, การทำ Skin test
 • สอนและให้คำปรึกษาการใช้ยาภูมิแพ้
 • ให้คำแนะนำการปฎิบัติตนเพื่อหลีกการเกิดโรคภูมิแพ้ในเด็ก 
สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • ตรวจรักษาผู้ป่วยทางจิตในเด็กและวัยรุ่น เช่น สับสนทางเพศ
 • ทดสอบพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญา
 • ให้คำปรึกษาในเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้, เด็กสมาธิสั้น, เด็กออทิสติก, เด็กพูดไม่ชัด
 • ให้คำปรึกษาการปรับพฤติกรรมและอารมณ์เด็ก เช่น ปัญหาเด็กทำร้ายร่างกาย, ปัญหาครอบครัว, ปัญหายาเสพติด
 • นักฝึกพูดอรรถบำบัด (ออกตรวจทุกวันศุกร์) 
สาขาทารกแรกเกิดและวิกฤต
 • ตรวจรักษาภาวะผิดปกติในเด็กแรกเกิดถึง 1 เดือน
 • ดูแลเด็กคลอดก่อนกำหนดและมีภาวะแทรกซ้อน
 • ดูแลเด็กที่มารดามีภาวะเสี่ยงสูงระหว่างตั้งครรภ์
ศูนย์สุขภาพเด็ก

เรื่องสุขภาพเด็กเราพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจรักษาโรคโดยกุมารแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง การตรวจวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลเด็ก แบบองค์รวม และครบวงจร โดยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา ครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป จนถึงอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาล และดูแลอย่างใกล้ชิด หอผู้ป่วยเด็กที่พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ออกแบบสำหรับเด็ก และดูแลโดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมด้านการดูแลเด็กโดยเฉพาะ

สอบถามเพิ่มเติมที่

สถานที่ตั้ง :  ชั้น 3 ตึก A
วันเวลาทำการ :   เปิดบริการทุกวัน
แผนกผู้ป่วยนอก ในเวลา : 07:00 – 21:00 น.
แผนกผู้ป่วยนอก  นอกเวลา : 20:00 – 08:00 น.
0
  0
  ตะกร้าสินค้าของคุณ
  ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า