ศูนย์กระดูกและข้อ

ภาพรวมศูนย์กระดูกและข้อ

 • ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. บริการให้คำปรึกษา ตรวจรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อทุกประเภท รวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุมากกว่า 24 ชั่วโมง โดยต้องไม่อยู่ในภาวะฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต
 • โดยดูแลรักษาผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ  ครอบคลุมการตรวจวินิจฉัย รักษาด้วยยา รักษาด้วยการผ่าตัด รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ข้อจำกัดในการรักษา คือ CA Bone และโรคความผิดปกติทางกระดูกและข้อในเด็ก โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อดูแลคุณอย่างครบทุกด้าน ด้วยมาตรฐานระดับสากล และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ ซึ่งครอบคลุมสาขาดังต่อไปนี้
 • คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและข้อ ได้แก่ศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง และศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำ และให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง เวชศาสตร์การกีฬา

การบริการภาพรวม

 1. ศัลยกรรมการผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 2. กายภาพบำบัด

ศักยภาพการดูแลรักษา

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์ 

 • ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
 • ห้องใส่เฝือกและห้องให้การรักษาที่สะอาดปลอดภัยและพร้อมใช้ด้วยเครื่องมือ
 • การวินิจฉัยทางรังสีที่สมบูรณ์ด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก MRI , CT Scan
 • การตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก
 • ห้องผ่าตัดพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยในการผ่าตัด อาทิ MIS ( Minimal invasive surgery )

การบริการคลินิกพิเศษ โรคที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง

 • โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน
 • โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม
 • โรคกระดูกสันหลังเสื่อม มีกระดูกงอกกดทับเส้นประสาท
 • โรคภาวะช่องกระดูกสันหลังตีบ
 • โรคกระดูกสันหลังเคลื่อน
 • โรคกระดูกสันหลังผิดรูป เช่นกระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังค่อม
 • โรคเนื้องอกกระดูกสันหลัง
 • โรคกระดูกสันหลังติดเชื้อ
 • การบาดเจ็บของกระดูกสันหลังจากอุบัติเหตุ
 • โรคที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อ
 • อุบัติเหตุ กระดูกหัก ข้อเคลื่อน ทั้งกระดูกสันหลังและแขนขา
 • บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือจากการทำงาน
 • ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเอว
 • ปวดไหล่ แขน ศอก และมือ-เท้า
 • เอ็นและกล้ามเนื้อฉีกขาด
 • ความพิการผิดรูปร่าง ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
 • หลังคด
 • ข้อโก่งงอ
 • มือ เท้า นิ้วผิดรูป
 • ข้อเข่า ข้อสะโพกเสื่อม
 • กระดูกพรุน
 • การอักเสบ การกดทับเส้นประสาท
 • มือชา นิ้วล็อค
 • แขนขาอ่อนแรง
 • ข้อบวม โรคข้ออักเสบอื่นๆ
 • ศัลยกรรมการเปลี่ยนข้อเทียม
 • ข้อเข่าเทียม
 • ข้อสะโพกเทียม

การบริการคลินิกพิเศษ ประกอบด้วยคลินิกเฉพาะทาง ดังนี้

 • คลินิกปวดหลัง
 • ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม (ARTHROPLASTY)
 • ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 • ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก (Minimal Invasive Surgery)
 • ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง (ARTHROSCOPE)
 • คลินิกกระดูกพรุน

Service Highlights

กระดูกสันหลัง (Spine)

 • ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกสันหลัง ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และเส้นประสาท โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งการรักษาแบบผ่าตัดแผลเล็ก ผ่าตัดผ่านกล้อง MICROSCOPE และผ่าตัดผ่านกล้อง Endoscopic หรือการรักษาโดยไม่ผ่าตัด การฉีดยาสเตียรอยด์บริเวณรากประสาทไขสันหลัง (TFESI ) ด้วยทีมแพทย์สหสาขาที่มากด้วยประสบการณ์ ร่วมกันเลือกแนวทางการรักษาให้เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย

อุบัติเหตุกระดูกหัก (Trauma)

 • ทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ รักษากระดูกหัก ให้การรักษาและดูแลผู้ที่มีกระดูกหักแบบซับซ้อนและรุนแรง การผ่าตัดเพื่อรักษากระดูกหัก โดยการดามโลหะชนิดต่าง ๆ หรือการแก้ไข รักษาอาการกระดูกเชื่อมติดผิดรูป

สะโพกและเข่า (Hip And Knee)

 • อาการเจ็บปวดบริเวณสะโพกหรือเข่า ขาโก่ง ขากาง เข่าชนกัน หรือเข่าห่างกันมากเกินไป มีเสียงดังเวลาเคลื่อนไหวข้อสะโพก ข้อเสื่อม ข้อเข่า งอเหยียดไม่สุด ขึ้นลงบันไดไม่สะดวก อาการเหล่านี้คือสัญญาณของโรคข้อสะโพกและข้อเข่าที่สร้างความทุกข์ทรมานและเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวัน ทีมแพทย์มีความชำนาญ พร้อมให้บริการ
 • การรักษาเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตัด ใช้การรักษาด้วยPRP (Platelet Rich Plasma) พลาสมาเกล็ดเลือดเข้มข้นเป็นการผสานการเยียวยาตามธรรมชาติของร่างกายกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือฉีดยาสเตียรอยด์/น้ำไขข้อเทียมเข้าข้อเข่า เพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บและการอักเสบของโรคข้อเข่าเสื่อม เอ็นกล้ามเนื้อ เอ็นกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนต่างๆ
 • และผ่าตัด เปลี่ยนข้อสะโพก/ข้อเข่าเทียม(Hip and Knee Arthroplasty) เทคนิคแผลเล็ก เจ็บน้อย การผ่าตัดข้อด้วยวิธีส่องกล้อง (Arthroscopic surgery)

เท้าและข้อเท้า (Foot And Ankle)

 • พร้อมให้บริการดูแลรักษาอาการบาดเจ็บ อาการเจ็บปวดจากปัญหาเอ็นร้อยหวายอักเสบ นิ้วเท้าเอียง เนื้องอกปมประสาทที่เท้า ปวดส้นเท้า รองช้ำ กระดูกส้นเท้างอก หรือกระดูกเท้าแตกหัก
 • หรือแม้กระทั่งปัญหาผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณเท้าและส้นเท้า รวมทั้งผ่าตัดรักษาที่เกี่ยวกับความผิดปกติของข้อเท้าและเท้า

ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลยศัลยศาสตร์ (Hand and microsurgery)

 • แพทย์มีความรู้ความชำนาญในการให้บริการตรวจรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกข้อมือ โรคทางมือและระบบประสาทส่วนปลาย ผ่าตัดตั้งแต่บริเวณข้อมือ มือ นิ้วมือ เส้นเอ็นที่มือ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical Rehabilitation)

 • การรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัด วางแผนจัดโปรแกรมการรักษา กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Orthopedic physical) ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง และทีมนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาเช่น กายภาพบำบัดด้วยคลื่นกระแทก (Shock wave) 
 • รักษาด้วยอัลตราซาวด์ และการบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrical stimulation) การใช้เครื่องดึงคอ (Traction) การรักษาอื่นๆ เช่น การประคบร้อนและเย็น (Hot and cold therapy) การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย (Exercise therapy) กายภาพบำบัดด้วยการขยับข้อ (Joint mobilization)

เวชศาสตร์การกีฬา (Sport Medicine)

 • เป็นการรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา อาการเจ็บข้อเข่าและข้อไหล่ เอ็นไขว้หน้าเข่า/หมอนรองข้อเข่าฉีกขาด เส้นเอ็นไหล่ฉีกขาด ข้อไหล่เลื่อนหลุด
 • รักษาด้วยการผ่าตัดซ่อมสร้างเส้นเอ็นของข้อต่อต่าง ๆ โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก ฟื้นตัวไว เช่น ข้อเข่า ข้อไหล่ เป็นต้น โดยใช้อุปกรณ์กล้องส่องเข้าไปในข้อ (Arthroscopic surgery) ดูแลต่อเนื่องโดยทีมแพทย์ ทีมกายภาพครบวงจร

TFESI การฉีดสเตียรอยด์บริเวณรากประสาทไขสันหลัง

 1. TFESI Transforaminal epidural steroid injection การรักษาอาหารปวด โดยไม่ต้องผ่าตัด แต่รักษาด้วยการการฉีดสเตียรอยด์บริเวณรากประสาทไขสันหลัง
 2. ทำไมต้อง TFESI ถึงเป็นทางเลือกที่ดี ลดอาการอักเสบ และลดบวมที่รากประสาท ลดอาการปวด หรือลดอาการชาตามปลายประสาท
 3. ใช้เวลาเพียง 20-30 นาที รู้สึกเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ต้องผ่าตัด
 4. พักสังเกตอาการประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นทำงานได้ปกติ หรือทำหลัง 1 วัน

ใครควรเข้ารับการรักษาวิธี TFESI

1.ผู้ที่มีอาการปวดจนกระทั่งไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้
2.ผู้ที่มีอาการปวดรบกวนการนอนหลับ
3.ผู้ป่วยที่ไม่ประสบความสำเร็จจาการรักษาแบบอื่นๆ เช่นทานยาไม่หาย
4.ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากการผ่าตัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ตั้ง :  ชั้น G ตึก A
Available daily from 08.00 am to 08.00 pm

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

MIS Spine ผ่าตัดกระดูกสันหลัง
การรักษาTFESI
ภาวะข้อเข่าเสื่อม

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

0
  0
  ตะกร้าสินค้าของคุณ
  ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า