ศูนย์ จักษุ

woman with beautiful eyebrows close up light background with copy space
จักษุวิทยาเฉพาะทาง
กระจกตา (Cornea and Refractive Surgery)
 • จักษุวิทยาโรคต้อหิน (Glaucoma)
 • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (Occuloplastic and Recontractive Surgery)
 • จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา (Retina and Vitreous)
ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคทางตาทั่วไป อาทิเช่น
 • ตรวจวัดสายตาที่ผิดปกติ และประกอบแว่น
 • ตรวจสุขภาพทางตาทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ตรวจสุขภาพตาก่อนเข้า ทำงาน และตรวจสุขภาพตาเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่
 • โรคตาแห้ง ต้อลม ต้อเนื้อ เยื่อบุตาขาวอักเสบ แผลบนกระจกตา กระจกตาอักเสบ และความผิดปกติของกระจกตา
 • โรคของหนังตา หนังตาตก หนังตาหย่อน หนังตาม้วน หนังตาปิดไม่สนิท ตากุ้งยิง ความผิดปกติของขนตา ความผิดปกติของท่อระบายน้ำตา และศัลยกรรมความงามของหนังตา
 • โรคกล้ามเนื้อตา ตาเหล่ ตาเข และความผิดปกติของการกลอกตา
 • การผ่าตัดลอกต้อเนื้อ/ ต้อกระจก
โรคและความผิดปกติที่ให้การรักษาความผิดปกติเปลือกตา
 • เปลือกตาตกหย่อน
 • เปลือกตาม้วนเข้าใน
 • เปลือกตาม้วนออกนอ
 • เปลือกตากระตุก
โรคและความผิดปกติของระบบน้ำตาและระบบท่อน้ำตา
 • ท่อน้ำตาอุดตัน (ในเด็กและผู้ใหญ่)
 • โรคท่อน้ำตาอักเสบ
 • ภาวะตาแห้งมากและโรคเปลือกตาอักเสบเรื้อรัง
 • ต่อมน้ำตาอักเสบ
 • ความผิดปกติของเบ้าตา
 • ตาโปนจากภาวะไทรอยด์
 • เนื้องอกที่เบ้าตา
 • การบาดเจ็บและอุบัติเหตุที่เบ้าตา
 • ความผิดปกติอื่นๆ
 • การบาดเจ็บและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนัยน์ตา เปลือกตา และท่อน้ำตาอย่างรุนแรง

  จอตา หรือ จอประสาทตา (Retina) จอตา (Retina  หรือ เรตินา หรือบางท่านเรียกว่าจอประสาทตา

โรคต่างๆของจอตามีอะไรบ้าง
 • โรคของจอตา โรคจอตา (Retinal disease)
 • เบาหวานขึ้นตา เบาหวานกินตา (Diabetic retinopathy)
 • โรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุ (Age-related macular degeneration หรือ AMD)
 • หลอดเลือดดำจอตาอุดตัน
 • โรคซีอาร์วีโอ (Central retinal vein occlusion หรือ CRVO)
 • พังผืดที่จอตา (Epiretinal membrane)
 • โรคจอตาหลุดลอก อาร์อาร์ดี (Rhegmatogenous retinal detachment หรือ RRD)
 • จอตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนด (โรคอาร์โอพี) Retinopathy of Prematurity (ROP)
 • โรคตา โรคทางตา (Eye disease)
โรคกระจกตา
 • อะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกระจกตาอักเสบ

  มีความผิดปกติของตา เช่น ผู้ที่มีเปลือกตา หนังตาอักเสบเรื้อรัง ตาแห้ง ขนตาเกเข้าไปในตา ตาโปน ตาหลับไม่สนิท หนังตาปิดไม่สนิทเมื่อหลับตา จากอัมพาตของเส้นประสาทสมองเส้นที่  7 จึงเกิดการติดเชื้อได้ง่ายต่อกระจกตา

 • ปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น ทำงานในสิ่งแวดล้อมที่สกปรก มีฝุ่นหรือที่เสี่ยงอันตรายต่อตา เช่น ทำงานในโรงงานที่เสี่ยงต่อสารพิษหรือสารเคมีเข้าตา ช่างก่อสร้างที่มีโอกาสถูกของมีคม ดิน หิน กระเด็นเข้าตา เกษตรกรถูกใบไม้ กิ่งไม้บาดตา ทิ่มตา

 • การใช้คอนแทคเลนส์

 • มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคผิดปกติ  เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ติดสุราเรื้อรัง ผู้มีโรคทางกายเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ผู้ได้รับยาเคมีบำบัด ผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ทำให้ติดเชื้อได้ง่าย รวมทั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่างๆที่ตาร่วมด้วย

มีการอักเสบที่ลามมาจากอวัยวะใกล้เคียง เช่น จากหนังตาอักเสบเรื้อรัง  จากเยื่อตาอักเสบที่บางชนิดลามมายังกระจกตาได้

โรคกระจกตากระจกตาอักเสบมีอาการอย่างไร

ปวดตา เจ็บตา ตาแดง ตาสู้แสงไม่ได้/ตากลัวแสง   น้ำตาไหลตลอดเวลา นอกจากนั้น มักจะร่วมกับมี ขี้ตา และสายตาอาจมัวลง ถ้ามีแผลใหญ่ หรือแผลอยู่ตรงกลางกระจกตา

ต้อหิน (Glaucoma)…ภัยเงียบคุกคามสายตาคุณ
ประเทศไทยยังเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของโรคตาบอดที่รักษาไม่ได้  

ในประเทศที่เจริญแล้วเกือบครึ่งที่ยังไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคนี้ และในประเทศไทย
อาจมีคนที่เป็นต้อหินแต่ไม่ทราบว่าตนเองเป็นอยู่สูงถึง 90% คุณทราบได้อย่างไรว่าคุณไม่เป็นหนึ่งในนั้น

สาเหตุเกิดจาก

ขั้วประสาทตาถูกทำลาย ผู้ป่วยจะค่อย ๆ สูญเสียการมองเห็นไปอย่างช้า ๆ โดยจะเสียจากบริเวณรอบนอกก่อน หรือที่เราเรียกว่าลานสายตา เนื่องจากการผิดปกติของการมองเห็นในต้อหินเริ่มต้นจากลานสายตาจากด้านนอกเข้าหาด้านใน จึงทำให้ผู้ที่เป็นโรคนี้ในระยะแรก อาจจะไม่สังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ 

 • ใครบ้างที่เสี่ยง
  ผู้ที่อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป
 • บุคคลที่มีประวัติญาติพี่น้องเป็นโรคต้อหิน
 • ผู้เป็นเบาหวาน
 • สายตาสั้นหรือยาวมาก ๆ 
 • เคยมีประวัติได้รับอุบัติเหตุ หรือเคยผ่าตัดทางตา
 • เป็นโรคเรื้อรังบางอย่างทางตา เช่น ม่านตาอักเสบ
 • ซื้อยาหยอดตาพวกสเตียรอยด์มาใช้เองเป็นประจำ

การป้องกันและรักษาโรคต้อหินที่ดีที่สุด คือ การตรวจตาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สำหรับคนที่มีความเสี่ยง เพื่อที่จะได้ทำการรักษาตั้งแต่ระยะแรก ๆ เป็นการป้องกันการตาบอดจากโรคต้อหินได้ดีที่สุด

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา
 • ห้องตรวจและเครื่องมือแพทย์
  การตรวจพิเศษ เช่น 
  การวัดสายตา (Auto refractometer) และการวัดความดันภายในลูกตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Air-puff tonometer)
 • การถ่ายรูปจอประสาทตาและขั้วประสาทตา (Fundus camera)
 • การตรวจวิเคราะห์ลานสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Automated perimetry/visual field analysis)
  การใช้แสงเลเซอร์ในการรักษาโรคทางตา เช่น
 • การใช้แสงเลเซอร์ในการสลายถุงหุ้มเลนส์ขุ่น (YAG capsulotomy) ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจก
 • การใช้แสงเลเซอร์เจาะรูบนม่านตาเพื่อทำทางระบายน้ำภายในลูกตา (YAG iridotomy)
 • การใช้แสงเลเซอร์รักษาโรคต้อหิน (Laser trabeculoplasty)
 • การใช้แสงเลเซอร์รักษาโรคทางจอประสาทตาและเบาหวานขึ้นจอตา (Pattern scan photocoagulation)
  นอกจากนี้ศูนย์จักษุยังมีบริการให้คำปรึกษาและร่วมรักษาโรคทางตากับศูนย์การแพทย์อื่นในโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและยกระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยทุกท่านซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดที่เราตั้งไว้

สอบถามเพิ่มเติมที่

สถานที่ตั้ง :  ชั้น 1 ตึก A
วันเวลาทำการ : เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00 – 20:00 น.
0
  0
  ตะกร้าสินค้าของคุณ
  ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า