โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ศูนย์สุขภาพสตรี

asian mother daughter having fun outdoor happy family people enjoying time together around city asia
การให้บริการ ศูนย์สุขภาพสตรี 

ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากมีสุขภาพดีเป็นอันดับแรก การรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายให้ถูกวิธี ถูกต้อง รู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บรวมไปถึงการทำความเข้าใจในการป้องกันก่อนเกิดโรค จึงเป็นเรื่องที่ผู้หญิงควรได้รับคำแนะนำตั้งแต่วัยแรกคลอดตลอดจนวัยสูงอายุ หรือวัยทอง โรคบางชนิดหากมีการป้องกันก็จะลดโอกาสเกิดขึ้น และบางชนิดเมื่อรู้เท่าทันก็สามารถรักษาให้หายได้

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิง จึงพร้อมให้การบริการดูแลสุภาพสตรีทุกวัย ดูแลคุณด้วยทีมแพทย์สหสาขาครบทุกศาสตร์ ตั้งแต่เรื่องแม่และเด็ก สูติ-นรีเวช และผู้มีบุตรยาก การตรวจสุขภาพประจำปี ไปจนถึงการวินิจฉัยโรค ป้องกันและรักษาโรคของสตรีต่าง ๆ เช่น ประจำเดือนมาไม่ปกติ การฝากครรภ์ การคลอด แนะนำการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ และวัยทอง โดยสูติ-นรีแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ และพยาบาลวิชาชีพ

ปัจจุบันศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพระยองได้นำ เทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็กสมัยใหม่ Advanced 3D Laparoscopic Surgery หรือเทคโนโลยีผ่าตัดส่องกล้อง 3 มิติ ซึ่งช่วยเพิ่มความถูกชัดเจนให้แพทย์เห็นรายละเอียดเชิงลึก สามารถกะระยะได้ตรงจุดเสมือนเข้าไปผ่าตัดอยู่ในท้องของคนไข้ ช่วยให้การผ่าตัดมีความราบรื่นและรวดเร็ว แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ลดการบาดเจ็บ ที่สำคัญช่วยให้คนไข้ โดยเฉพาะผู้ป่วยวัยทองสามารถฟื้นตัวได้เร็ว และหมดปัญหาแผลที่หน้าท้องยาวไม่สวยงาม และบรรยากาศใหม่ของห้องผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวช Hi-dep มีประสิทธิภาพสูงให้ภาพคมชัดมากขึ้น โอกาสในการติดเชื้อและเสียเลือดน้อยกว่า นอกจากนี้ทางศูนย์ได้จัดให้มีเครื่องอัลตราซาวนด์ 4 มิติ รุ่น Voluson E6 ที่สามารถตรวจดูลูกน้อยได้ 3 มิติ 3 มุม ช่วยให้แพทย์ได้ข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลผลชัดเจนขึ้น อีกทั้งทุกห้องตรวจมีความสะดวกสบายเป็นส่วนตัว

ก่อนตั้งครรภ์
 • แนะนำและตรวจเตรียมตัวก่อนมีบุตร
 • แนะนำและรักษาภาวะมีบุตรยาก
ช่วงตั้งครรภ์
 • ตรวจหาโรคและความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์
 • วินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมหรือธาลัสซีเมีย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ มารดาและทารกในครรภ์
 • ตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะดาวน์ซินโดรม
 • ปรึกษาทางเลือกในการคลอด (คลอดปกติ ผ่าตัดคลอด รวมถึงการทำหมันและผ่าไส้ติ่ง)
 • โปรแกรมอบรมครรภ์คุณภาพ เตรียมพร้อมให้คุณแม่ก่อนคลอด
คลอดบุตร
 • คลอดบุตรได้มาตรฐานด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • ดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง
 • ดูแลทารกเกิดก่อนกำหนด
 • เตรียมตัวให้นมบุตรและปรึกษาปัญหาการให้นมบุตร
 • ดูแลสตรีวัยหมดประจำเดือน (วัยทอง) เตรียมตัวก่อนหมดประจำเดือน ระยะหมดประจำเดือนและระยะหลังหมดประจำเดือน
 • ปรึกษาและรักษาอาการต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน และปัญหาอื่น ๆ
 • ป้องกันกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดระดู
 • การแพทย์ทางเลือก กับการผ่าตัดทางนรีเวช
 • โรคเฉพาะสตรีหลายโรคที่ผู้ป่วยมีโอกาสเลือกที่จะรักษานั้น ควรขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้และข้อจำกัดของการผ่าตัดแต่ละวิธีรวมถึงดุลยพินิจและประสบการณ์ของแพทย์ ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ ขอแนะนำการผ่าตัดเปิดผนังท้องและการผ่าตัดผ่านกล้องการแพทย์ทางเลือกที่อาศัยเทคโนโลยีใหม่
โรคในผู้หญิง” ที่ไม่ควรมองข้าม

ในทุกช่วงวัยของผู้หญิงมีโอกาสเป็นโรคภายในที่ควรระวัง โดยเฉพาะผู้ที่อายุ 30 ปีขึ้นไปอาจมีโอกาสเป็นโรคเนื้องอกมดลูก ซีสต์รังไข่ และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ จากสถิติพบว่าในผู้หญิง 10 คน มี 3 คนเป็นโรคเนื้องอกมดลูกและ 30 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ที่ตรวจพบต้องผ่าตัดเพื่อรักษา

ถุงน้ำหรือซีสต์รังไข่

บริเวณรังไข่มีโอกาสในการเกิดถุงน้ำหรือซีสต์ได้บ่อยมากกว่าอวัยวะอื่น หากพบในผู้ที่อายุน้อยมักจะหายได้เองและไม่เป็นอันตราย แต่หากเกิดกับผู้ที่อยู่ในวัยใกล้หมดประจำเดือนอาจมีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง จึงควรเข้ารับการตรวจภายในเป็นประจำ

สาเหตุ : อาจเกิดจากการตกไข่ที่ผิดปกติ มีการคั่งของเลือดจนทำให้เป็นถุงน้ำในรังไข่ การเกิดความผิดปกติในการแบ่งเซลล์ หรืออาจเกิดจากการที่ไข่ไม่ตกซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดถุงน้ำได้เช่นกัน

อาการ : หากถุงน้ำมีขนาดเล็กอาจจะไม่แสดงอาการในบางรายหรือมีอาการปวดหน่วง ๆ บริเวณท้องน้อย ตึง ๆ แน่น ๆ หรือปวดประจำเดือนผิดปกติ อาจท้องอืด เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ แต่หากปวดท้องรุนแรงฉับพลันอาจหมายความว่าถุงน้ำมีการปริหรือแตก ให้รีบพบแพทย์โดยด่วน

มดลูกโต

คือเยื่อบุโพรงมดลูกมีการเจริญเข้าไปในกล้ามเนื้อมดลูก ทำให้กล้ามเนื้อมดลูกเกิดภาวะอักเสบเรื้อรังกลายเป็นพังผืดในชั้นกล้ามเนื้อมดลูกขยายตัว และหนาขึ้นจนเกิดภาวะมดลูกโต

สาเหตุ : ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัด แต่มีแนวโน้มเกิดจากกรรมพันธุ์ หรือผู้ที่เคยเข้ารับการผ่าตัดมดลูก รวมทั้งการหมุนเวียนของฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

อาการ : ประจำเดือนมากผิดปกติ มีลิ่มเลือดขนาดใหญ่ประมาณเท่าลูกปิงปองออกมาเมื่อมีประจำเดือน ปวดท้องประจำเดือนมาก ปวดมากขึ้นเรื่อย ๆ และอาจส่งผลให้มีอาการปัสสาวะบ่อยเนื่องจากมดลูกเบียดกระเพาะปัสสาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือ ช็อกโกแลตซีสต์

ในมดลูกมีเยื่อบุโพรงมดลูกที่บุภายใน ทำหน้าที่สร้างประจำเดือนซึ่งสามารถหลุดร่อนได้ ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หมายถึงเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเติบโตอยู่นอกโพรงมดลูกหรือแทรกในผนังหรือกล้ามเนื้อมดลูก รวมถึงอาจไปเติบโตตามอวัยวะต่าง ๆ ตำแหน่งที่พบบ่อย ได้แก่ รังไข่ ที่เรียกว่า “ช็อกโกแลตซีสต์” (Chocolate Cyst)มีลักษณะเป็นถุงน้ำรังไข่ที่บรรจุของเหลวคล้ายช็อกโกแลต

สาเหตุ : เกิดจากการไหลย้อนของประจำเดือนเข้าไปอุ้งเชิงกรานผ่านท่อนำไข่และฝังตัวในโพรงมดลูกหรืออวัยวะต่าง ๆ บริเวณที่พบบ่อยคืออุ้งเชิงกราน รังไข่ ท่อนำไข่ ผนังอุ้งเชิงกราน ผิวมดลูก และปากมดลูก

อาการ : ปวดประจำเดือนมาก ปวดนาน ปวดบริเวณท้องน้อยเป็นประจำในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังมีประจำเดือน ปวดขณะหรือหลังมีเพศสัมพันธ์ และทำให้มีบุตรยาก

เนื้องอกมดลูก

มดลูกสามารถพบก้อนเกิดขึ้นได้ทั้งติ่งเนื้อและเนื้องอก โดยพบเนื้องอกอยู่ได้ในหลายตำแหน่งของมดลูก เช่น ผิวนอกผนังมดลูก เนื้อมดลูก ผนังมดลูก และโพรงมดลูก เป็นต้น โดยเนื้องอกมดลูกบางชนิดจะส่งผลให้มีบุตรยากและมีโอกาสแท้งได้ง่ายอีกด้วย

สาเหตุ : ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด รวมถึงฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) อาจเป็นปัจจัยในการกระตุ้นเนื้องอก โดยผู้ที่มีน้ำหนักเกินอาจมีความเสี่ยงมากขึ้นได้

อาการ : ประจำเดือนมามากผิดปกติ มีลิ่มเลือด ประจำเดือนมาเกิน 1 สัปดาห์ หรือนานผิดปกติ ปวดท้องประจำเดือนรุนแรงเลือดออกผิดปกติในช่วงไม่มีประจำเดือนปีสัสาวะบ่อย หรือในผู้ป่วยบางรายอาจไม่แสดงอาการ

พังผืดในอุ้งเชิงกราน

เป็นภาวะที่พังผืดเกิดขึ้นบริเวณอวัยวะที่อยู่ในกระดูกอุ้งเชิงกราน ที่พบมากคือ บริเวณท่อนำไข่ ปีกมดลูก ด้านหลังมดลูก ซึ่งการมีพังผืดในอุ้งเชิงกรานส่งผลให้มีบุตรยากและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย

สาเหตุ : อวัยวะที่อยู่ในกระดูกอุ้งเชิงกราน เช่น ท่อนำไข่ปีกมดลูก หรือมดลูกด้านหลังเกิดการอักเสบหรือติดเชื้อบ่อยครั้ง จนก่อให้เกิดพังผืดในอุ้งเชิงกราน มีโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ รวมทั้งการผ่าตัดมดลูกหรือหน้าท้องก็เป็นสาเหตุในการเกิดพังผืดได้เช่นกัน

อาการ : ปวดรัด ปวดตื้อ หรือปวดจี๊ดบริเวณท้องน้อย ปวดประจำเดือนมากผิดปกติ มีอาการท้องผูก ปัสสาวะบ่อย หรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบร่วมด้วยบางรายมีการปวดหลังร้าวลงขาและบางรายที่มีการอักเสบติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานจะมีไข้ ปวดท้องและตกขาวผิดปกติ

โรคถุงน้ำเดอร์มอยด์(Dermoid Cyst)

มักจะไม่แสดงอาการใด ๆ แต่หากถุงน้ำมีขนาดใหญ่ขึ้นจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น ถุงน้ำบิดขั้วหรือแตก ถึงขั้นถูกตัดรังไข่ได้ และหากภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ การผ่าตัดขณะตั้งครรภ์อาจเพิ่มความเสี่ยงของการแท้งบุตร หรือการคลอดก่อนกำหนดได้

สาเหตุ : เกิดจากเซลล์ที่มีการพัฒนาไปเป็นเซลล์ชนิดต่าง ๆ มาอยู่ที่บริเวณรังไข่ตั้งแต่แรกเกิด แล้วพัฒนาหรือถูกกระตุ้นให้เจริญไปเป็นเซลล์ไขมัน เส้นผม กระดูกอ่อน หรือฟันจนเกิดเป็นถุงน้ำที่รังไข่ โดยพบได้แม้อายุยังน้อย ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ หรือแม่กระทั่งเด็กผู้หญิงที่ยังไม่มีประจำเดือน

อาการ : ไม่มีการแสดงอาการของโรค ไม่ปวดประจำเดือน ไม่มีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด จนกระทั่งเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ถุงน้ำแตก รั่ว หรือบิดขั้วซึ่งพบได้มากที่สุดโดยจะมีอาการปวดบริเวณท้องน้อยด้านซ้ายหรือขวา กดแล้วเจ็บ คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ต่ำ ๆ ถ้าไม่ได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินจะทำให้รังไข่เน่าและจำเป็นต้องตัดทิ้งในที่สุด

ผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูงรักษาโรคในผู้หญิง ADVANCED MINIMALLY INVASIVE SURGERY

โรคภายในของผู้หญิงส่งผลต่อสภาพจิตใจและคุณภาพการใช้ชีวิต ด้วยอาการปวดท้องที่รุนแรงต่อเนื่อง และเรื้อรัง ผู้หญิงหลายคนจำต้องหยุดงานในช่วงมีประจำเดือน การวินิจฉัยที่แม่นยำและรักษาอย่างตรงจุดจะช่วยสร้างความมั่นใจที่ดีได้อีกครั้ง

ระบบอวัยวะภายในของผู้หญิงมีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน เทคโนโลยีอันแม่นยำจึงช่วยตอบโจทย์การรักษาให้ตรงจุด ทั้งยังช่วยคงคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่เสมอ เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูง (Advanced Minimally Invasive Surgery) การรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัดเปิดหน้าท่อง แต่ใช้กล้องแบบ 4K Ultra High Definition พร้อมด้วยประสบการณ์ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพสูง แพทย์สามารถมองเห็นอวัยวะภายในแบบ 3D ได้คมชัด เหนือระดับ Full HD จึงสามารถผ่าตัดได้อย่างแม่นยำ ลดความเสี่ยงการเกิดพังผืดและภาวะแทรกซ้อน มีแผลผ่าตัดขนาดเล็กเพียง 5-10 มิลลิเมตร ประมาณ 3-4 รูเท่านั้น จึงฟื้นตัวไว กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวลภายใน 1 สัปดาห์ 

ศูนย์สุขภาพสตรี “กูรู เรื่องผู้หญิงและเด็ก” (รู้ทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงและเด็ก)

พร้อมดูแลสุขภาพภายในของผู้หญิง เพื่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ ตรวจภายในเพื่อเช็กความปกติของมดลูก รังไข่ และอวัยวะภายในอื่น ๆ พร้อมรับคำปรึกษาจากสูติ-นรีแพทย์ผู้ชำนาญการเป็นประจำทุกปีเพราะแม่ผู้ที่เคยเป็นและรักษาจนหายแล้วก็มีโอกาสกลับมาเป็นใหม่ได้อีกรับคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคของสตรีได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี

มหัศจรรย์น้ำนมแม่…ส่งต่อสารอาหารสู่ลูกน้อย

น้ำนมแม่เป็นอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง นับเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับทารก องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้คุณแม่ควรให้นมบุตรอย่างน้อย 6 เดือนและสามารถให้ต่อเนื่องได้ถึง 2 ปี เพราะนมแม่ประกอบไปด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด เช่น แอนติบอดีและโปรตีนต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน สารต่อต้านอนุมูลอิสระ และวิตามินให้กับทารก นอกจากนี้ยังมีเซลล์ที่มีชีวิตต่าง ๆ ทั้งเซลล์จากแม่ รวมทั้งแบคทีเรียที่ดีต่อระบบทางเดินอาหารของทารกอีกด้วย หากลูกน้อยได้รับนมแม่อย่างเหมาะสมจะช่วยป้องกันการติดเชื้อและลดโอกาสในการเป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ฯลฯ เมื่อเติบโตขึ้นได้

คุณประโยชน์ที่สำคัญต่อลูก
 • มีสารอาหารครบถ้วน
 • สร้างภูมิต้านทานโรค
 • สะอาด ย่อยง่าย ถ่ายสะดวก ท้องไม่ผูก
 • ช่วยให้สมองดี สติปัญญาเฉลียวฉลาด
 • เสริมสร้างความรักความอบอุ่น ผูกพันทางใจ

เพราะเราอยากเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างราบรื่น ทีมสูติ-นรีแพทย์และพยาบาลนมแม่ของโรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมให้ความรู้ จัดอบรม ประเมินสุขภาพคุณแม่และคุณลูก อีกทั้งแนะนำเคล็ดลับที่สำคัญเพื่อให้คุณแม่ให้นมลูกได้อย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จในการให้นมคุณลูกได้ยาวนาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการให้นมแม่ที่เกิดประโยชน์สูงสุด

คลินิกนมแม่

ดูแลทุกมิติเพื่อความสำเร็จในการให้นมแม่

ด้วยความพร้อมและประสบการณ์ของทีมแพทย์ ประกอบด้วย ทีมสูติ-นรีแพทย์ พยาบาลนมแม่ กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด  นักโภชนาการ นักกายภาพ ที่พร้อมให้คำแนะนำ รับฟัง ใส่ใจทุกรายละเอียด และช่วยแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ช่วยให้คุณแม่ให้นมลูกน้อยได้สำเร็จและสมบูรณ์

ก่อนคลอด

อายุครรภ์ 3 – 5 เดือน เข้ารับการอบรมครรภ์คุณภาพ (ครรภ์อ่อน) จากสูติ-นรีแพทย์ นักโภชนาการ นักกายภาพ และพยาบาลนมแม่ ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของนมแม่ อาหารเพิ่มน้ำนม และอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง

อายุครรภ์ 6 – 8 เดือน เข้ารับการอบรมครรภ์คุณภาพ (ครรภ์แก่) จากจากสูติ-นรีแพทย์ นักโภชนาการ นักกายภาพ และพยาบาลนมแม่ รวมทั้งการออกกำลังกายสำหรับคุณแม่  เป็นต้น

คลอดและหลังคลอด

พยาบาลนมแม่จะเข้าพบเพื่อเตรียมความพร้อมให้นม โดยต้องเน้นให้ลูกดูดนมบ่อย ๆ ทุก ๆ 2 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นให้น้ำนมแม่มาเร็วขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการของลูกน้อย

พยาบาลทารกแรกเกิด (Nursery) ฝึกสอนท่าอุ้มลูกที่ถูกต้องให้กับคุณแม่และฝึกสอนการเอาลูกเข้าเต้าได้อย่างราบรื่น

ในกรณีที่คุณแม่ยังไม่มีน้ำนม การใช้นมผสมเสริมด้วยขวดนมอาจเป็นอุปสรรค์ในการทำให้การให้นมแม่ไม่สำเร็จ พยาบาลจะฝึกให้คุณแม่ใช้ช้อนหรือแก้วแทนการใช้นมผสมจากขวด เพื่อไม่ให้ลูกติดขวด และคุณแม่ประสบความสำเร็จในการให้นมแม่เมื่อทำครบทุกขั้นตอน พยาบาลจะมีการเข้าเยี่ยมสม่ำเสมอเพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติม

มีสารพันปัญหามากมายที่ทำให้คุณแม่กังวลในการให้นมบุตร อาทิ คัดเต้านม น้ำนมไม่ออก หัวนมอุดตัน คัดตึง จนทำให้เป็นไข้ หรือลูกไม่ยอมเข้าเต้า ทุกปัญหาจะหมดไปด้วยการรักษาและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเสมือนอยู่กับคุณแม่ตลอดเวลาเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้คุณแม่ในการรับมือกับลูกน้อย

สอบถามเพิ่มเติมที่

สถานที่ตั้ง :  ชั้น 1 ตึก A
วันเวลาทำการ :  เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00 – 20:00 น.

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

No posts found!

0
  0
  ตะกร้าสินค้าของคุณ
  ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า