โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

illustration internal organs is woman s body against gray

ข้อมูลทั่วไป

ปัจจุบัน สถานการณ์ของโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ โรคทางเดินอาหาร เริ่มทวีคูณความรุนแรงมากขึ้น ทำให้เพิ่มความยากลำบากในการรักษา รวมถึงการดูแลด้วย สาเหตุที่ทำให้เกิดทวีคูณความรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น พฤติกรรมการรับประทานอาหาร อาหาร อากาศ วิถีการดำเนินชีวิตของประชากร รวมถึงการถ่ายทอดพันธุกรรมก็สามารถทำให้เกิด โรคทางเดินอาหารและตับได้เช่นกัน

โรคทางเดินอาหารและตับ คือ โรคที่เกิดที่หลอดอาหาร ทางเดินอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก สำไส้ใหญ่ ตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี เป็นต้น ซึ่งโรคระบบทางเดินอาหารและตับ มักสร้างความรำคาญ รู้สึกทุกข์ทรมานทางร่างกายและจิตใจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

การให้บริการ
ให้บริการการตรวจวินิจฉัยระยะเริ่มต้น ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยแบบครบวงจร ซึ่งให้ผลการตรวจที่แม่นยำ อาทิเช่น

 • โรคกระเพาะอาหารอักเส
 • โรคลำไส้อักเสบ
 • โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
 • โรคมะเร็งลำไส้
 • โรคมะเร็งตับ
 • โรคตับอักเสบจากพิษสุรา
 • โรคไวรัสตับอักเสบ A,B,C
 • โรคไขมันเกาะตับ
 • โรคตับแข็ง
 • ท้องเสีย
 • ขับถ่ายผิดปกติ ท้องผูกเรื้อรัง
 • โรคนิ่วในท่อน้ำดี  (มีเฉพาะเสาร์-อาทิตย์)
 • โรคตับอ่อนอักเสบ
การตรวจวินิจฉัยในการส่องกล้อง

1. การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร
2. การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
3. การส่องกล้องทางเดินท่อน้ำดี และตับอ่อน   (มีเฉพาะเสาร์-อาทิตย์

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล


1. ERCP (Endoscopic retrograde cholangiopancrea to graphy) เป็นการส่องตรวจเพื่อเข้าไปฉีดสีเพื่อดูทางเดินน้ำดี , นิ่วในท่อน้ำดี (มีเฉพาะเสาร์-อาทิตย์), มะเร็งท่อน้ำดี , ตับอ่อน ผ่านภาพเอกซเรย์ และทำการรักษาโดยผู้ป่วยจะได้รับการส่องตรวจทางปากสู่ลำไส้เล็กส่วนต้น เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัด

2. ส่องกล้องทางเดินกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ด้วยเทคโนโลยี NBI

3. ตรวจหาแบคทีเรียในกระเพาะอาหารจากลมหายใจด้วย 13C-Ured Breath Test

4. Capsule Endoscopy

สอบถามเพิ่มเติมที่

สถานที่ตั้ง :  ชั้น 2 ตึก A
วันเวลาทำการ :  เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00 – 20:00 น.
0
  0
  ตะกร้าสินค้าของคุณ
  ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า