ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

ภาพรวมศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

 • ปัจจุบัน สถานการณ์ของโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ โรคทางเดินอาหาร เริ่มทวีคูณความรุนแรงมากขึ้น ทำให้เพิ่มความยากลำบากในการรักษา รวมถึงการดูแลด้วย สาเหตุที่ทำให้เกิดทวีคูณความรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น พฤติกรรมการรับประทานอาหาร อาหาร อากาศ วิถีการดำเนินชีวิตของประชากร รวมถึงการถ่ายทอดพันธุกรรมก็สามารถทำให้เกิด โรคทางเดินอาหารและตับได้เช่นกัน
 • โรคทางเดินอาหารและตับ คือ โรคที่เกิดที่หลอดอาหาร ทางเดินอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก สำไส้ใหญ่ ตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี เป็นต้น ซึ่งโรคระบบทางเดินอาหารและตับ มักสร้างความรำคาญ รู้สึกทุกข์ทรมานทางร่างกายและจิตใจ
 • ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.สำหรับผู้ป่วยนอกและตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการส่องกล้องในกรณีฉุกเฉิน และบริการตรวจรักษาเฉพาะทางกลุ่มโรคระบบทางเดินอาหารและตับอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง โดยต้องไม่ อยู่ในภาวะฉุกเฉินหรือในสภาวะวิกฤต

การให้บริการ

ให้บริการการตรวจวินิจฉัยระยะเริ่มต้นด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยแบบครบวงจร ซึ่งให้ผลการตรวจที่แม่นยำ อาทิเช่น

 • โรคกระเพาะอาหารอักเสบ
 • โรคลำไส้อักเสบ
 • โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
 • โรคมะเร็งลำไส้
 • โรคมะเร็งตับ
 • โรคตับอักเสบจากพิษสุรา
 • โรคไวรัสตับอักเสบ A,B,C
 • โรคไขมันเกาะตับ
 • โรคตับแข็ง
 • ท้องเสีย
 • ขับถ่ายผิดปกติ ท้องผูกเรื้อรัง
 • โรคนิ่วในท่อน้ำดี  (มีเฉพาะเสาร์-อาทิตย์)
 • โรคตับอ่อนอักเสบ

ศักยภาพการดูแลรักษา 

การส่องกล้องกระเพาะอาหาร (Gastroscopy)

 • การส่องกล้องกระเพาะอาหาร หรือที่เรียกว่า Gastroscopy คือ การตรวจภายในกระเพาะอาหารด้วยกล้องขนาดเล็ก เพื่อให้แพทย์สามารถเห็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรอยโรคได้ชัดเจนด้วยตาของตนเอง เป็นวิธีการวินิจฉัยโรคในกระเพาะอาหารที่ละเอียดที่สุดในปัจจุบัน

การส่องกล้องลำใส้ใหญ่ (Colonoscopy)

 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (colonoscopy) เป็นวิธีการที่ใช้ในการประเมินปัญหาในลำไส้ใหญ่ที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยใช้กล้องส่องลำไส้ใหญ่ (colonoscope) ซึ่งมีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็ก ผอม ยาว และยืดหยุ่นได้ มีกล้องวิดีโอและดวงไฟขนาดเล็กมากติดอยู่ที่ปลายท่อ
 • แพทย์จะสามารถเคลื่อนไหวกล้องดังกล่าวในลำไส้ใหญ่ให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้ ภาพที่กล้องบันทึกได้ภายในลำไส้ใหญ่จะปรากฏบนจอโทรทัศน์โดยมีคุณภาพความคมชัดที่ดีและสามารถเก็บรายละเอียดภายในลำไส้ใหญ่ได้ทั้งหมด ซึ่งจะให้ความถูกต้องแม่นยำมากกว่าการทำเอกซเรย์

การส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (Endoscopic retrograde cholangiopancreatography หรือERCP)

 • เป็นการรักษาโดยการใช้กล้องส่องเข้าทางปาก ผ่านหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้ส่วนเล็กตอนต้นจนถึงท่อเปิดของน้ำดีในลำไส้เล็กแล้วฉีดสารทึบแสงและถ่ายภาพเอกซเรย์ไว้ เพื่อตรวจหาความผิดปกติของท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน
 • ทำการรักษาการอุดตันของท่อทางเดินน้ำดีหรือท่อตับอ่อน โดยใส่ท่อระบายน้ำดีคาไว้ในกรณีที่มีนิ่วในท่อทางเดินน้ำดี โดยการคล้องหรือขบนิ่วออก

การใส่สายอาหารทางหน้าท้องโดยการส่องกล้องกระเพาะอาหาร (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy หรือPEG)

 • การใส่สายอาหารทางหน้าท้อง (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy หรือ PEG) คือ การทำทางให้สารอาหารผ่านผนังหน้าท้องสู่กระเพาะอาหารโดยตรงโดยใช้การส่องกล้อง เป็นวิธีมาตรฐานของการทำทางให้อาหารระยะกลางถึงยาว ทำได้ง่าย ปลอดภัย ใช้เพียงการฉีดยาชา และมีประโยชน์อย่างมากต่อผู้ป่วยหลายประเภท โดยสารสวนกระเพาะอาหารจะมีทั้งสายแบบยาว และสายแบบสั้นติดผิวหนัง หรือที่เรียกว่า PEG กระดุม

การเจาะสารน้ำออกจากช่องท้อง(Abdominal paracentesis)

 • การเจาะสารน้ำจากช่องท้องเป็นกระบวนการเพื่อกำจัดของเหลวภายในเยื่อบุช่องท้อง โดยภาวะที่ของเหลวมารวมกันภายในเยื่อบุช่องท้องนี้เรียกว่า “ท้องมาน” ซึ่งอาจเกิดได้จากการติดเชื้อ การอักเสบ การบาดเจ็บ หรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ เช่น มะเร็ง โรคตับแข็ง
 • ทั้งนี้ของเหลวจะถูกจำกัดโดยการใช้เข็มที่มีขนาดเล็กและยาวเจาะผ่านชั้นผิวหนังเข้าไปในช่องว่างบริเวณหน้าท้อง ของเหลวที่ถูกดูดออกมาจะถูกส่งไปวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการ
 • บรรเทาอาการบวมที่บริเวณท้องซึ่งเกิดจากของเหลวในช่องท้องมีปริมาณมากเกินไป หรือเพื่อบรรเทาอาการปวดหรืออาการหายใจลำบากที่เกิดจากของเหลวในช่องท้องมีปริมาณมากเกินไป

การตรวจตับคั่งไขมัน ด้วยเครื่อง Fibro scan

 • เป็นเครื่องที่ใช้ตรวจเพื่อดูสภาพการเกิดพังผืดในเนื้อตับ ในปัจจุบันเครื่องตรวจนี้ถือเป็น  เครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดเครื่องหนึ่ง โดยอาศัยหลักว่าเนื้อตับปกติจะมีลักษณะนิ่มแต่ถ้ามีพังผืดมากหรือแข็งมาก เนื้อตับก็จะแน่นมากกว่าปกติ
 • ดังนั้น จึงถือได้ว่าเครื่องตรวจนี้มีความสามารถในการวินิจฉัยโรคตับแข็งในระยะแรกๆได้  ในปัจจุบันเครื่องนี้ได้ถูกนำมาใช้ประเมินสภาพความแข็งของเนื้อตับเพื่อทดแทนการเจาะชิ้นเนื้อตับ
 • ผลที่ได้จากการตรวจ FibroScan จะช่วยในการพยากรณ์โรคแทรกซ้อน เพื่อติดตามผล และประเมินโรคที่เป็น โดยไม่เกิดความเจ็บปวดใดๆกับร่างกาย ลดอัตราการแทรกซ้อนของการเจาะตับได้ และยังลดค่าใช้จ่ายต่างๆ

Service Highlights

การส่องกล้องกระเพาะอาหาร และการส่องกล้องลำไส้ใหญ่

การส่องกล้องกระเพาะอาหาร (Gastroscopy)

 • การส่องกล้องกระเพาะอาหาร หรือที่เรียกว่า Gastroscopy คือ การตรวจภายในกระเพาะอาหารด้วยกล้องขนาดเล็ก เพื่อให้แพทย์สามารถเห็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรอยโรคได้ชัดเจนด้วยตาของตนเอง รวมถึงสะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เป็นวิธีการวินิจฉัยโรคในกระเพาะอาหารที่ละเอียดที่สุดในปัจจุบัน

การส่องกล้องลำใส้ใหญ่ (Colonoscopy)

 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (colonoscopy) เป็นวิธีการที่ใช้ในการประเมินปัญหาในลำไส้ใหญ่ที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยใช้กล้องส่องลำไส้ใหญ่ (colonoscope) ซึ่งมีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็ก ผอม ยาว และยืดหยุ่นได้ มีกล้องวิดีโอและดวงไฟขนาดเล็กมากติดอยู่ที่ปลายท่อ
 • แพทย์จะสามารถเคลื่อนไหวกล้องดังกล่าวในลำไส้ใหญ่ให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้ ภาพที่กล้องบันทึกได้ภายในลำไส้ใหญ่จะปรากฏบนจอโทรทัศน์โดยมีคุณภาพความคมชัดที่ดีและสามารถเก็บรายละเอียดภายในลำไส้ใหญ่ได้ทั้งหมด ซึ่งจะให้ความถูกต้องแม่นยำมากกว่าการทำเอกซเรย์

มะเร็งลำไส้ใหญ่ทวารหนัก และตรวจFibroScan

มะเร็งลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก การป้องกัน..ดีกว่าการรักษา

 • มะเร็งลำไส้ใหญ่พบมากเป็นอันดับ 3 ในเพศชาย รองจากมะเร็งตับและมะเร็งปอด และเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับ 3 ในเพศหญิง รองจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
 • ผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ควรตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยไม่ต้องรอให้มีอาการผิดปกติ

ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

 1. พันธุกรรมคนในครอบครัวเคยเป็นโรคมะเร็งลำไส้
 2. อาหาร รับประทานอาหาร ไขมันสูง หรืออาหารที่กากใยน้อย
 3. ขาดออกกำลังากาย
 4. อายุ 45 ปีขึ้นไป
 5. ดื่มแอลกอฮอล์ หรือสูบบุหรี่
 6. เคยมีประวัติเป็นลำไส้อักเสบ

ตรวจสุขภาพตับ Fibro Scan ตรวจก่อน รู้ก่อน รักษาทัน

 • เครื่อง FibroScan คือ เครื่องที่ใช้ตรวจเพื่อดูสภาพการเกิดพังผืดในเนื้อตับ ในปัจจุบัน เครื่องตรวจนี้ถือว่าเป็นเครื่องที่ทันสมัย มีเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวก และแม่นยำสูง
 • โดยอาศัยหลักว่า เนื้อตับปกติจะมีลักษณะนิ่ม แต่ถ้ามีผังผืดมาก เนื้อตับจะแข็งหรือแน่นกว่าปกติ ดังนั้น จึงถือได้ว่า เครื่องตรวจนี้มีความสามารถในเรื่องช่วยการรักษา ตรวจสุขภาพตับ รวมถึง วินิฉัยโรคตับแข็งในระยะแรกได้

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพตับ FibroScan 

 1. การตรวจ FibroScan หรือการตรวจสุขภาพตับ ช่วยตรวจพังผืดและไขมันในตับไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวด บาดแผล หรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงใดๆ ต่างจากการตรวจตับแบบสมัยก่อนที่ต้องนำชิ้นเนื้อตับออกมาตรวจ
 2. ระยะเวลาการตรวจตับรวดเร็ว ใช้เวลาประมาณ 5 – 10 นาทีเท่านั้น
 3. ทราบผลทันที หลังจากทำการตรวจสุขภาพเสร็จ ไม่ต้องรอนาน
 4. สามารถตรวจซ้ำได้หลายครั้ง และปลอดภัย เหมาะกับกรณีที่ต้องติดผลอย่างใกล้ชิด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง Fibroscan ที่ได้ : บทความตรวจสุขภาพตับ ไม่เจ็บอย่างที่คิด 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ตั้ง :  ชั้น 2 ตึก A
วันเวลาทำการ :  เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00 – 20:00 น.

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

0
  0
  ตะกร้าสินค้าของคุณ
  ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า