โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ศูนย์ไตเทียม

hologram kidneys human body
 • การให้บริการ
ให้บริการฟอกเลือดล้างไต

(HEMODIALYSIS) ด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล และระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ที่ได้มาตรฐาน AAMI ได้รับการตรวจรับรองโดยสมาคมโรคไต แห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา

 • ให้บริการล้างไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่มีปัญหาไตวายในหอผู้ป่วยหนัก (ICU) ด้วยวิธีการล้างไตที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่าเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยรายนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฟอกเลือดล้างไต หรือการฟอกเลือดล้างไตแบบต่อเนื่อง (CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY)
 • มีจำนวนเครื่องไตเทียมเปิดให้บริการภายในแผนกไตเทียม 8 เครื่อง และมีเครื่องสำรองสำหรับให้บริการที่หอผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน อีก 1 เครื่อง รวมทั้งหมด 9 เครื่อง
 • เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 7.00 - 17.00 น. 2 รอบ และปิดทำการทุกวันอาทิตย์
 • ให้บริการนอกเวลา 24 ชม. กรณีฉุกเฉิน
 • มีอายุรแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญโรคไต 3 ท่าน
 • มีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไตเทียม ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมไตเทียม ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ฟอกเลือด ให้คำแนะนำถ้าผู้ป่วยมีปัญหา สามารถโทรปรึกษาได้
 • พยาบาลที่แผนกไตเทียมผ่านการอบรมเฉาะทางด้านไตเทียม ทุกท่าน จำนวน 5 ท่าน
 • มีระบบน้ำ RO ที่ได้มาตราฐาน ตรวจสอบ - เพาะเชื้อ ทุก 1 เดือน
 • มีการตรวจสอบเครื่องไตเทียมทุกเดือน เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการบริการ
 • มีอุปกรณ์และทีมงานช่วยฟื้นคืนชีพครบถ้วน, มีเครื่องมือทันสมัยอื่นๆ ภายในหน่วยงาน เช่น เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ เครื่องกระตุกหัวใจ และเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในร่างกาย ช่วยในการเฝ้าระวังผู้ป่วยได้ตลอดเวลา รู้อาการเปลี่ยนแปลงทันท่วงที
 • ตรวจสอบการทำงานของเครื่องไตเทียมและระบบน้ำทุกวัน ก่อนใช้กับผู้ป่วย
 • ห้องผู้ป่วยจัดเป็นสัดส่วน โดยเป็นห้องเดี่ยวทุกห้อง จำนวน 8 ห้อง ภายในห้องมีโทรทัศน์ และ โซฟา สำหรับ ญาติผู้ป่วย ทุกห้อง
 • มีห้องพักเฉพาะญาติผู้ป่วยเป็นสัดส่วน

เปิดให้บริการผู้ป่วย ที่ใช้สิทธิต่าง ๆ ดังนี้

 • ให้บริการฟอกเลือดสิทธิประกันสังคม เบิกได้ครั้งละ 1,500 บาท
 • ให้บริการฟอกเลือดสิทธิเบิกตรงสวัสดิการราชการ เบิกได้ครั้งละ 2,000 บาท
 • ให้บริการฟอกเลือดสิทธิ สปสช. เบิกได้ครั้งละ 1,500 บาท

แพทย์ประจำศูนย์

 • อายุรแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญโรคไต 3 ท่าน
 • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไตเทียม ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมไตเทียม ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ฟอกเลือด ให้คำแนะนำถ้าผู้ป่วยมีปัญหา สามารถโทรปรึกษาได้ผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านไตเทียม ทุกท่าน จำนวน 5 ท่าน

สอบถามเพิ่มเติมที่

ติดต่อแผนกไตเทียม
สถานที่ตั้ง         : ชั้น 2 ตึก A
วันเวลาทำการ   : จันทร์ – เสาร์  07:00 – 17:00 น. เปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์
โทรศัพท์            :  ในเวลา 038-921-866 ,038-921-999 ต่อ 1651,1652                          
ติดต่อแผนกอายุรกรรมโรคไต
สถานที่ตั้ง            : ชั้น 1 ตึก A
วันเวลาทำการ      : จันทร์   13:00 – 16:00 น.
                              : อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์   08.00 – 21.00 น.
                              : เสาร์  08.00 – 17.00 น.
                              : อาทิตย์  08.00-21.00 น.
0
  0
  ตะกร้าสินค้าของคุณ
  ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า