ศูนย์อายุรกรรม

ภาพรวมศูนย์อายุรกรรม

 • ผู้รับบริการได้รับการคัดกรองและดูแลรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย จากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจภายใต้การประสานงานที่ดี และสภาวะแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม มีการค้นหาปัญหาและนำมาพัฒนาปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง
 • ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพระยองให้การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษา กลุ่มโรคอายุรกรรมทั่วไป  กลุ่มเฉพาะทางสาขาอายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อ อายุรกรรมโรคไต  อายุรกรรมโรคโลหิตวิทยา อายุรกรรมโรคปอด อายุรกรรมโรคข้อ อายุรกรรมด้านมะเร็งวิทยาและอายุรกรรมด้านการติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7.00 – 20.00 น.

บริการของศูนย์อายุรกรรม ครอบคลุม

 • อายุรกรรมทั่วไป กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ เบาหวาน ไขมันสูง ไทรอยด์ ท้องเสียไม่เกิน 4 วัน
 • โรคต่อมไร้ท่อ โรคเกี่ยวกับเมตาบอลิซึ่ม โรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • โรคไต ผู้ป่วยที่ต้องการตรวจโรคไต บวมทั้งตัว ขาบวมกรณีที่มีประวัติโรตไตหรือปัสสาวะออกน้อย Nephrotic Syndrome, Nephritis, Nephropathy,ภาวะไตวาย มีความผิดปกติของค่าBUNหรือCreatinine มีความผิดปกติของการตรวจปัสสาวะ เช่น มีโปรตีนรั่ว มีเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว
 • โรคโลหิตวิทยา ความผิดปกติของเม็ดเลือดทุกชนิด ความผิดปกติของไขกระดูก โลหิตจาง (Anemia) มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) ฮีโมฟิเลีย(Hemophilia) หลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน (Deep Vein Thrombosis,DVT )
 • โรคปอด ปอดบวมไอมีเลือดปน  มีความผิดปกติเกี่ยวกับปอดเช่น วัณโรคถุงลมโป่งพอง ผลเอกซ์เรย์ปอดผิดปกติ ต้องการตรวจคัดกรองมะเร็งปอด
 • โรคข้อ โรคแพ้ภูมิต้านทานตนเอง(SLE) โรครูมาตอยด์  (Rheumatoid) ปวดข้อที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ โรคเกาต์
 • โรคติดเชื้อ ต้องการตรวจเกี่ยวกับการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เช่น เอช.ไอ.วี (HIV),ซิฟิลิส (Syphilis)และหนองใน(Gonorrhea) ต่อมน้ำเหลืองโตหรือมีก้อน(เฉพาะที่มีผล Patho ยืนยันว่าเกิดจากการติดเชื้อ) ปรึกษาฉีดวัคซีนไข้เลือดออก
 • มะเร็งวิทยา ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องการปรึกษาเพื่อให้ยาเคมีบำบัด

 

Service Highlights

ตรวจคัดกรองเบาหวาน

 • ค้นหาความเสี่ยงด้วยโปรแกรมคัดกรองโรคเบาหวาน โดยรายละเอียดการตรวจเริ่มจากการตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจการทำงานของไตตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด และตรวจระดับไขมันในเลือด

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

 • โรคปอดอักเสบ เกิดจากเชื้อนิวคอคคัส เป็นเชื้อแบคทีเรีย ติดต่อโดยทางเดินหายใจเป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อปอดอักเสบ เยื้อหุ้มสมองอักเสบการติดเชื้อในกระแสเลือด และอื่นๆ เป็นผลให้เสียชีวิตได้ ซึ่งพบอัตราความรุนแรงในผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี
 • โดยวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโคคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด์ และชนิดคอนจูเกต

โปรแกรมคัดกรองโรคเกาต์

 • โรคเกาต์มีอาการชวนสงสัย และควรมาตรวจวินิจฉันเพิ่มเติม ดังนี้
  หากพบว่ามีอาการปวด บวม แดง บริเวณข้ออย่างเฉียบพลันเป็นๆ หายๆ
 • และตรวจพบกรดยูริค (Uric acid) ในเลือดสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรเข้ารับบริการตรวจคัดกรองโรคเกาต์ ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

โปรแกรมตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์

โปรแกรมตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ เหมาะสำหรับผู้มีอาการสงสัยเป็นภาวะไทรอยด์ โดยเป็นประเภท 2 อาการหลักๆ ดังนี้

อาการที่ชวนสงสัยภาวะโรคไทรอยด์สูง
 • น้ำหนักลดลงแบบผิดปกติ เหนื่อยง่าย ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว มือสั่น
 • ขี้ร้อน เหงื่อออกเยอะผิดปกติ
 • ตาโปน
อาการที่ชวนสงสัยภาวะโรคไทรอยด์ต่ำ
 • น้ำหนักเพิ่มขึ้นแบบผิดปกติ อ่อนเพลีย ไม่สดชื่น ง่วงตลอดเวลา
 • ขี้หนาว รู้สึกหนาวตลอดเวลา
 • ท้องผูก เป็นตะคริว

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด LOW-DOSE CT

 • สามารถลดอัตราการเสียชีวิตในรายที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงซึ่งการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอด ตรวจด้วยการเอกซเรย์คอมพิวเจอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (LDCT) สามารถตรวจหาก้อนเนื้อมะเร็งได้ชัดเจน แม้ก้อนมีขนาดเล็ก หรือถูกบดบังไว้โดยอวัยวะส่วนอื่น นับว่าเป็นวิธีที่ไว และละเอียดมากกว่าตรวจเอกซเรย์ปอดธรรมดา 

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณทรวงอกและฉีดสารทึบรังสี

ข้อบ่งชี้ และอาการ

 • ผลตรวจเอกซเรย์ปอดมีความผิดปกติสงสัยก้อนที่ปอด
 • เยื่อหุ้มปอดมีความผิดปกติ
 • สงสัยต่อมน้ำเหลืองในช่องอก
 • ฝ้าในปอด

Bronchoscope

 • เป็นการส่องกล้องเข้าไปในหลอดลมโดยผ่านทางจมูกหรือปากของผู้ที่ได้รับการตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคของระบบการหายใจ เช่น การติดเชื้อในปอด
 • เช่น การติดเชื้อแบคทีเรีย วัณโรค ไวรัสบางชนิด และเชื้อรา โรคมะเร็ง ได้แก่ มะเร็งปอด และมะเร็งแพร่กระจาย เพื่อประเมินระยะโรคมะเร็งปอด

ตรวจคัดกรองเบาหวาน

 • ค้นหาความเสี่ยงด้วยโปรแกรมคัดกรองโรคเบาหวาน โดยรายละเอียดการตรวจเริ่มจากการตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจการทำงานของไตตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด และตรวจระดับไขมันในเลือด
 • กลุ่มเสี่ยงที่ควรเข้ารับบริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
  1.มีพ่อ แม่ พี่น้อง เป็นโรคเบาหวาน
  2.มีอาการ ปัสสาวะบ่อย หิวบ่อย กินจุ น้ำหนักลด
  กลางคืนปัสสาวะมากกว่า 2 ครั้ง
  3.สงสัยและต้องการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
  4.อ้วนลงพุง ค่า BMI>30

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ตั้ง :  ชั้น 1 ตึก A
วันเวลาทำการ :  เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00 – 20:00 น.
0
  0
  ตะกร้าสินค้าของคุณ
  ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า