ทีมบริหาร

89889

นพ.จารุวัฑ ใช้ความเพียร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
สารจากผู้อำนวยการ ขอต้อนรับท่านสุ่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลซึ่งได้ปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้น ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือข้อมูลทางการแพทย์ที่มีประโยชน์ และสามารถทำการนัดหมายเพื่อพบแพทย์ผ่านทางระบบของเว็บไซต์ เรามุ่งมั่นให้การดูแลทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานที่ดีและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และปรารถนาที่จะฟังความเห็นของท่านเพื่อนำไปประกอบการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นต่อไป

ในนามของคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุนโรงพยาบาล ด้วยความเคารพ

2596322

นพ.จารุวัฑ ใช้ความเพียร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
สารจากผู้อำนวยการ ขอต้อนรับท่านสุ่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลซึ่งได้ปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้น ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือข้อมูลทางการแพทย์ที่มีประโยชน์ และสามารถทำการนัดหมายเพื่อพบแพทย์ผ่านทางระบบของเว็บไซต์ เรามุ่งมั่นให้การดูแลทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานที่ดีและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และปรารถนาที่จะฟังความเห็นของท่านเพื่อนำไปประกอบการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นต่อไป

ในนามของคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุนโรงพยาบาล ด้วยความเคารพ

0
    0
    ตะกร้าสินค้าของคุณ
    ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า