แผนกสุขภาพใจ

ภาพรวม

แผนกที่ให้บริการด้านสุขภาพใจ มุ่งเน้นให้บริการวินิจฉัย รักษา ให้คำปรึกษา และบำบัดฟื้นฟูสุขภาพจิต ซึ่งให้การดูแลโดยทีมจิตแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก พยาบาลวิชาชีพ รวมถึงสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ร่วมมือกันในการรักษาและสนับสนุนให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถฟื้นคืนสู่ศักยภาพเดิมให้ได้มากที่สุด รวมถึงป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โดยการให้ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพจิตผ่านช่องทางการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล  

 • บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ในเวลา 8.00 – 20.00 น.
 • ตรวจวินิจฉัย โรคและอาการเกี่ยวกับจิตเวช ผู้ใหญ่ อายุ 15 ปีขึ้นไป (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
 • รักษาอาการโดยเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับอาการ  โรค และผู้ป่วย ตามแผนการรักษาของจิตแพทย์ให้คำปรึกษา และทำจิตบำบัด โดยจิตแพทย์และนักจิตวิทยาคลินิก
ติดต่อสอบถาม และทำนัด ได้ที่ 038 921 999 ต่อ 2265 หรือ 1940
ศูนย์สุขภาพใจ ทุกวันเวลา 8.00 – 19.59 น.

ศักยภาพการดูแล

ศูนย์สุขภาพใจ ให้บริการรักษาโรคทางจิตเวช เกี่ยวข้องกับ อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม ส่งผลต่อการทำงาน การเรียน ความสัมพันธ์ หรือการใช้ชีวิตประจำวัน หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตอื่น ๆ 

 • โรคซึมเศร้า (Depression Disorder)
 • โรคไบโพล่าร์ (Bipolar Disorder)
 • โรควิตกกังวล (Anxiety Disorder)
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive Compulsive Disorder)
 • โรคแพนิก (Panic Disorder)
 • โรคเครียดจากเหตุการณ์ร้ายแรง หรือ PTSD
 • โรคกลัว หรือ Phobia
 • โรคจิตเภท
 • โรคนอนไม่หลับ หรือ มีปัญหาการนอน
 • ภาวะเครียด ปัญหาความสัมพันธ์ หรือปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจ
 • ปรึกษาปัญหาพฤติกรรม การจัดอารมณ์ การความคิด การใช้ชีวิต
 • ปัญหาสุขภาพจิตอื่น ๆ

นอกจากนี้ยังให้บริการการตรวจประเมินสภาพจิตก่อนเข้าทำงาน  บริการให้คำปรึกษา และทำจิตบำบัด กับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาคลินิก

Service Highlights

โรคซึมเศร้า (Depression Disorder)

 • โรคซึมเศร้าคือ ความผิดปกติของการหลั่งสารเคมีในสมองส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางอารมณ์ ทำให้พฤติกรรมของผู้ป่วยเปลี่ยนไปจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน กลายเป็นคนมองโลกในแง่ลบ เศร้า หม่นหมอง หดหู่ เป็นต้น

โรควิตกกังวล (Anxiety Disorder)

 • โรควิตกกังวล คือ เกิดความกังวลที่มากกว่าปกติในเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น งาน ครอบครัว สุขภาพ การเรียน ซึ่งผู้ป่วยยังสามารถระงับความรู้สึกได้ด้วยตัวเอง แต่หากผู้ป่วยยังรู้สึกวิตกแบบเดิมนานเกินกว่า 6 เดือน ไม่สามารถปรับตัวให้รับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ 

โรคเครียดจากเหตุการณ์ร้ายแรง หรือ PTSD

 • โรคเครียดจากเหตุการณ์ร้ายแรง PTSD คือ ภาวะทางจิตชนิดหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากการที่เราประสบเหตุการณ์ตึงเครียด น่ากลัว หรือส่งผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรง จนทำให้สถานการณ์เหล่านั้นกลับมาหลอกหลอนผู้ประสบเหตุ เช่น ฝันร้าย นอนไม่หลับ ไม่มีสมาธิ รู้สึกกังวลและควบคุมตัวเองไม่ได้

 • และแน่นอนว่าอาการเหล่านี้อาจมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของผู้ป่วยโดย PTSD จะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงเดือนแรกหลังจากเกิดเหตุการณ์ ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วย บางคนอาจเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์หลายเดือนหรือเป็นปี

โรคนอนไม่หลับ หรือ มีปัญหาการนอน

 • โรคนอนไม่หลับ (Insomnia) คือ โรคที่มีความผิดปกติในวงจรการหลับ โดยสามารถแบ่งเป็นชนิดของการนอนไม่หลับ 3 ชนิดใหญ่ คือ ชนิดที่1 หลับยาก : จะมีอาการหลับได้ แต่ต้องใช้ระยะเวลาเป็นชั่วโมง ,ชนิดที่ 2 หลับไม่ทน : มักตื่นกลางดึก เช่น หัวค่ำอาจพอหลับได้ แต่ไม่นานก็จะตื่น ในบางคนอาจตื่นแล้วกลับหลับอีกไม่ได้ ,ชนิดที่ 3 หลับๆตื่นๆ : จะมีอาการลักษณะ รู้สึกคล้ายไม่ได้หลับเลยทั้งคืน เพียงแต่เคลิ้ม ๆ ไปเป็นพัก ๆ เท่านั้น     

ภาวะเครียดจากการทำงาน

 • โรคเครียดจากการทำงาน เป็นการยากที่จะกำหนดความเครียดจากการทำงาน เนื่องจากเป็นสภาวะของจิตใจมากกว่าความเจ็บป่วย อย่างไรก็ตาม หากรักษาไม่ทันก็ทำให้เกิดโรคได้ความเครียดจากการทำงานเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยหลาย ๆ อย่างในที่ทำงาน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วทำให้คุณรู้สึกกดดัน ปัจจัยสนับสนุนบางประการ
 • ได้แก่ ไม่สามารถรับมือกับความต้องการและความคาดหวังได้ ,เงินเดือนน้อp ,ความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน/ผู้บังคับบัญชาของคุณ ,ขาดการสนับสนุนและวัฒนธรรมการทำงานที่ไม่ดี ,ทำงานยาว หนักหน่วง ,การจัดการที่ไม่ดี/การจัดการขนาดเล็ก
 • ภาวะเครียด ปัญหาความสัมพันธ์ หรือปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจ

 

Checklist “โรควิตกกังวล” ทดสอบความเครียด

อาการทางความคิดและอารมณ์ และอาการทางด้านร่างกาย มักมีผลกระทบก่อเกิดความเสี่ยง ภาวะวิตกกังวลทั้งสิ้น หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้ารับบริการหรือทำแบบประเมินสุขภาพใจ ดังแบบประเมินข้างต้น

แผนกสุขภาพใจ Checklist โรควิตกกังวล ภาวะวิตกกังวล โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ตั้ง :  ชั้น 3 ตึก A
วันเวลาทำการ :  เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00 – 20:00 น.

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

0
  0
  ตะกร้าสินค้าของคุณ
  ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า