มะเร็งผิวหนัง มะเร็งผิวหนังเบซัลเซลล์ ชนิดมะเร็งผิวหนัง พบบ่อยในคนไทย โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

มะเร็งผิวหนัง มะเร็งผิวหนังเบซัลเซลล์ ชนิดมะเร็งผิวหนัง

พบบ่อยในคนไทย รู้ ป้องกัน รับมือ

มะเร็งผิวหนัง มะเร็งผิวหนังเบซัลเซลล์ ชนิดมะเร็งผิวหนัง ชนิดที่พบบ่อยในประเทศไทย  ซึ่งมะเร็งผิวหนังมีหลายชนิด ได้แก่ เบเซลเซลล์ basal cell carcinoma, สเควมัสเซลล์ squamous cell carcinoma และ เมลาโนมา melanoma หากพบอาการผิดปกติ หรือมีปัจจัยเสี่ยง เช่น ทำงานกลางแดดเป็นระยะเวลาหลายปี เป็นต้น ควรเข้ารับบริการตรวจคัดกรองโดยแพทย์เฉพาะทางอยู่เสมอ

Related Content

 1. มะเร็งผิวหนังเบซัลเซลล์  คือมะเร็งอะไร
 2. ปัจจัยเสี่ยง หรือข้อบ่งชี้ก่อเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง
 3. การวินิจฉัยมะเร็งผิวหนังเบซัลเซลล์
 4. วิธีการรักษาโรคมะเร็งผิวหนังเบซัลเซลล์
 5. การติดตามการรักษามะเร็งผิวหนังเบซัลเซลล์

มะเร็งผิวหนังเบซัลเซลล์  คือมะเร็งอะไร

 • มะเร็งผิวหนังเบซัลเซลล์ (Basal cell carcinoma) คือ มะเร็งผิวหนัง ที่พบมากที่สุดในคนไทย มักพบในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี แต่ในปัจจุบันมีรายงานพบมะเร็งผิวหนังชนิดนี้เร็วขึ้น โดยมะเร็งชนิดนี้เร็วขึ้น
 • โดยมะเร็งชนิดนี้มีลักษณะ ปรากฏตุ่มแดงหรือดำมันวาวผิวเรียบ คล้ายไฝ อาจพบสะเก็ดมีเลือดออก และแผลที่ไม่หายร่วมด้วย โดยที่ไม่มีอาการเจ็บ หรือคัน โดยตุ่ม หรือก้อนจะโตขึ้นเรื่อยๆ หากไม่ได้รับการรักษา ซึ่ง โรคมะเร็งผิวหนังชนิดนี้ มักพบบริเวณใบหน้าและลำคอโดยเฉพาะจมูก

ปัจจัยเสี่ยง หรือข้อบ่งชี้ก่อเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง

 1. ประวัติตากแดดเป็นระยะเวลานาน, ผู้ที่มีประวัติ ผิวไหม้แดดในวัยเด็ก
 2. ผู้ที่มีผิวขาวซีด
 3. ผู้ที่มีประวัติเคยได้รับการฉายรังสีที่ผิวหนังมาก่อน
 4. ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งผิวหนังมาก่อน
 5. ผู้ที่รับประทานยากดภูมิคุ้มกัน หรือเป็นผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น HIV infection

การวินิจฉัยมะเร็งผิวหนังเบซัลเซลล์

มะเร็งผิวหนัง มะเร็งผิวหนังเบซัลเซลล์ ชนิดมะเร็งผิวหนัง พบบ่อยในคนไทย โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

 • การวินิจฉัยมะเร็งผิวหนังชนิดนี้ สามารถทำได้โดยการตัดชิ้นเนื้อบางส่วน หรือทั้งหมด (Skin biopsy) เพื่อส่งตรวจยืนยันผลทางพยาธิวิทยา

วิธีการรักษาโรคมะเร็งผิวหนังเบซัลเซลล์

 1. การผ่าตัด สามารถให้การรักษาด้วยการผ่าตัด การผ่าตัดมะเร็งชนิดนี้ทำได้ 2 วิธี วิธีแรก คือการผ่าตัดตามวิธีมาตรฐาน และวิธีการผ่าตัดด้วยวิธี Mohs Micrographic Surgery โดยวิธีการผ่าตัดที่สองมีอัตราการหายจากมะเร็งถึง 97-99.8%
 2. การฉายรังสีรักษา จะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอายุมาก และมีโรคประจำตัว หรือมะเร็งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถผ่าตัดได้
 3. การจี้ด้วยไนโตรเจนเหลว มักทำในกรณีรอยโรคตื้นๆ ในระยะแรก หรือมีจำนวนมากจนไม่สามารถผ่าตัดออกได้ทั้งหมด และผู้ตัดไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ การรักษาด้วยไนโตรเจนเหลว มีอันตราการหายจากโรคน้อยกว่าวิธีอื่นๆ

การติดตามการรักษามะเร็งผิวหนังเบซัลเซลล์

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0
  0
  ตะกร้าสินค้าของคุณ
  ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า