ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท

ภาพรวมศูนย์โรคสมองและระบบประสาท

 • Neurology คือ ระบบร่างกายที่มีโครงสร้างซับซ้อน ซึ่งทำหน้าที่ ควบคุมกลไกต่างๆของร่างกาย ควบคุมอวัยวะ ระบบประสาท ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหว การรับรู้ความรู้สึก การคิด การจดจำ รวมถึงการแสดงออกด้านต่างๆ ของร่างกาย หากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และทันท่วงที
 • ทางศูนย์ให้บริการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล  ส่งเสริม  ป้องกันและฟื้นฟูโรคทางระบบประสาทและสมอง มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย ลดภาวะทุพลภาพ และพึงพอใจ โดยให้บริการผู้ป่วยอายุรกรรมระบบประสาท 

 • ศูนย์สมองและระบบประสาท ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล และดูแลผู้ป่วยโรคทางสมองและระบบประสาท ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคการนอนหลับ โรคความจำ ปวดศีรษะ โรคลมชัก โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ(พาร์กินสัน) การผ่าตัดทางสมองและระบบประสาท ก้อนเนื้องอก เลือดออกในสมอง ภาวะน้ำคั่งในโพรงสมอง  โดยให้บริการผู้ป่วยอายุรกรรมระบบประสาท  ตั้งแต่ อายุ 15 ปีขึ้นไป และศัลยกรรมระบบประสาท ตั้งแต่แรกเกิดขึ้นไป

ศักยภาพการดูแล

การบริการภาพรวม 

 • บริการผู้ป่วยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
 • กลุ่มอาการปวดศีรษะจากการขยายตัวของหลอดเลือดสมอง
 • เวียนศีรษะ
 • กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง
 • กลุ่มโรคปลายประสาทอักเสบ
 • กลุ่มโรคการตึงตัวของกล้ามเนื้อ
 • โรคพาร์กินสัน
 • อุบัติเหตุทางศีรษะหลังเกิดเหตุ 24 ชั่วโมง
 • Traumatic Head Injury มากกว่า 24 ชั่วโมง ไม่รวมแผลฉีกขาดศีรษะบวมโน
 • เนื้องอกที่ศีรษะ
 • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมอง
 • ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ไขสันหลัง
 • เนื้องอกในไขสันหลัง
 • โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ Vascular Neurosurgery : เส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Cerebral Aneurysm), เส้นเลือดขอด
 • โรคหลอดเลือดสมอง

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG (Electroencephalogram)

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง เป็นการบันทึกสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากผลรวมของกระแสไฟฟ้าของกลุ่มเซลล์ในสมอง ผลการตรวจจะปรากฏรูปกราฟในจอภาพ   
 • อีกทั้งยังใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชัก รวมทั้งติดตามผล ของการรักษาบอกระดับการตื่นของสมอง ในผู้ป่วยที่มีความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง เช่น ช่วยวินิจฉัยผู้ป่วยที่ซึมลง สับสน หมดสติ(โคม่า)

การตรวจการนอนหลับ   Sleep Test

 • การตรวจการนอนหลับเป็นสิ่งจำป็นในการวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นทางเดินหายใจ (obstructive sleep apnea)  และ/หรือ ประเมินความรุนแรงพร้อมทั้งการหาระดับแรงดันที่ใช้ในการรักษาด้วย  continuous positive airway pressure (CPAP)

 

 
 

Sleep test หรือ Sleeping Test

 • Sleep test คือ การตรวจการนอนหลับเพื่อหาสาเหตุความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนโดยติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกาย เช่น คลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้าหัวใจระดับออกซิเจนในเลือด การทำงานของกล้ามเนื้อต่างๆรวมทั้งประเมินความรุนแรงของโรค เพื่อนำข้อมูลมาวินิจฉัยและให้การรักษา

อาการสำคัญของการนอนกรนที่ควรเข้ารับบริการตรวจ Sleep test

 • นอนกรนสม่ำเสมอและกรนเสียงดัง
 • นอนหลับไม่สนิท นอนกระสับกระส่ายมาก
 • นอนสะดุ้งตื่นบ่อยๆ(แต่ผู้ป่วยมักไม่รู้ตัว)แต่รู้โดยคนรอบข้าง
 • กลางวันง่วงนอนมาก  หรืออ่อนเพลียไม่ทราบสาเหตุไม่ได้ หลับโดยไม่รู้ตัวได้เสมอ
 • ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน
 • ปวดศีรษะหลังตื่นนอนเช้า  จากตอนกลางคืนขาดอากาศหายใจ
 • ปากแห้งมากเมื่อตื่นนอน จากอ้าปากหายใจเพื่อช่วยการหายใจ
 • บุคคลิกภาพหรือมีสมาธิเปลี่ยนไป อาจมีความจำสั้น  ขาดสมาธิ สมาธิสั้น  สับสนง่าย  อารมณ์แปรปรวนง่าย หงุดหงิดง่ายและซึมเศร้าง่าย
 • เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

ขั้นตอนเข้าตรวจ  Sleep  Test

 1. พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายและเลือกโปรแกรมการตรวจ
 2. นัดวันเพื่อทำการตรวจ Sleep  Test
 3. นัดพบแพทย์อีก  1  สัปดาห์เพื่อฟังผลการตรวจการนอนหลับ

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง  EEG  (Electroencephalogram)

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง เป็นการบันทึกสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากผลรวมของกระแสไฟฟ้าของกลุ่มเซลล์ในสมอง ผลการตรวจจะปรากฏรูปกราฟในจอภาพ   
 • อีกทั้งยังใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชัก รวมทั้งติดตามผล ของการรักษา บอกระดับการตื่นของสมองในผู้ป่วยที่มีความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง เช่น ช่วยวินิจฉัยผู้ป่วยที่ซึมลง สับสน หมดสติ

ขั้นตอนการตรวจ  EEG

 1. ติดอุปกรณ์บริเวณศีรษะโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจ
 2. บันทึกคลื่นไฟฟ้าสมองพร้อมบันทึกวิดีโอขณะตรวจ
 3. ขณะตรวจจะมีการกระตุ้นด้วยแสงไฟและให้ผู้ป่วยหายใจเข้าออกเร็วๆประมาณ 3 นาที
 4. ใช้เวลาในการตรวจประมาณ  2 ชั่วโมง
 5. อ่านและแปลผลโดยแพทย์เฉพาะทางระบบประสาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

1st Floor Building A
Available daily from 08.00 am to 08.00 pm

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

0
  0
  ตะกร้าสินค้าของคุณ
  ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า