บริการห้องพยาบาลในสถานประกอบการ

บริการของเรา

ให้บริการจัดหาพยาบาลวิชาชีพ
ประจำห้องพยาบาลสำหรับสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และองค์กรทุกประเภท

1. แพทย์เฉพาะทางหลายสาขา บริการจัดหาทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงงานหรือสถานประกอบการ อาชีวเวชศาสตร์ จิตแพทย์ อายุรแพทย์ ฯลฯ

2. พยาบาลวิชาชีพ บริการจัดหาพยาบาลอาชีวอนามัย พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยาคลินิก

3. รถพยาบาล บริการจัดหารถพยาบาล เจ้าหน้าที่ขับรถ และจัดวางระบบส่งต่อ

4. ห้องพยาบาลมาตรฐาน จัดวางระบบห้องพยาบาลตามมาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงานและตามมาตรฐานของโรงพยาลกรุงเพระยอง

5. จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion/Health Prevention)

6. โทรเวชกรรม จัดวางระบบการให้บริการโทรเวชกรรม หรือระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine)

7. ระบบสารสนเทศข้อมูลการปฐมพยาบาล จัดวางระบบสารสนเทศเพื่อจัดทำข้อมูลลการปฐมพยาบาลของห้องพยาบาล

บริการของเรา

ให้บริการจัดหาพยาบาลวิชาชีพ
ประจำห้องพยาบาลสำหรับสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และองค์กรทุกประเภท

ติดต่อสอบถาม: แผนกส่งเสริมการขาย (Occupational Health Marketing) โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

สถานที่ตั้ง : ชั้น G ตึก A วันเวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07:00 – 17:00 น.

สนใจกรอกรายละเอียด

หลังจากส่งข้อมูลจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 1 วัน


ลูกค้าของเรา

0
    0
    ตะกร้าสินค้าของคุณ
    ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า