เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง และโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นำทีมโดยคุณปิยะธิดา คล่องยุทธ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล,

ผู้จัดการฝ่าย และทีม Nurse Educator Unit ,

เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อเข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลกรุงเทพระยองและโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง

สำหรับการออกแบบการให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม

และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการดูแลผู้ป่วย

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 เวลา 08.00-12.00น.

เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0
    0
    ตะกร้าสินค้าของคุณ
    ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า