ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจอะไรบ้าง ทำไมต้องตรวจ ?

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจอะไรบ้าง ทำไมต้องตรวจ ? การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเป็นสิ่งจำเป็นและทุกองค์กรให้ความสำคัญ เนื่องจากการตรวจสุขภาพ เปรียบเสมือนหลักฐานยืนยันว่า สุขภาพของพนักงานเป็นปกติดี ร่างกายไม่พบโรคติดต่อใดๆ มีสภาพร่างกายพร้อมในการทำงานในองค์กรแห่งนี้ ซึ่งการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานต่างจากการตรวจสุขภาพทั่วไปอย่างไร มีรายการตรวจอะไรบ้าง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทความนี้ เชื่อว่า เป็นประโยชน์ต่อผู้ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานได้อย่างแน่นอน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 • ความสำคัญของการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ?
 • การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน มีรายการตรวจอะไรบ้าง ?
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานสำหรับเพศชาย และเพศหญิงแตกต่างกันอย่างไร ?
 • การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ต่างจากการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างไร ?

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง ทางด้านภาคองค์กร เมื่อผ่านกระบวนการสัมภาษณ์งานเป็นที่เรียบร้อย ลำดับถัดมา คือการให้พนักงานตรวจสุขภาพ เพื่อเป็นเอกสารในการตัดสินใจก่อนรับเข้าทำงาน ทั้งนี้ ผลการตรวจสุขภาพเป็นการการันตีในเรื่องของสุขภาพของพนักงานว่าสภาพร่างกายเป็นปกติดี สร้างความมั่นใจให้กับองค์กรว่า พนักงานมีความพร้อมทางด้านร่างกายก่อนเข้าทำงาน รวมถึงเพื่อความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับคนในองค์กรที่ร่วมงานด้วย

ทางด้านผู้ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน การตรวจสุขภาพ เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว เพราะเป็นการสุขภาพร่างกายของตนเองเบื้องต้น บางครั้งการดูภายนอกดูปกติ อาจจะมีอาการเจ็บป่วย หรือมีแนวโน้มที่เกิดจากโรคต่างๆภายในร่างกายก็อาจเป็นได้ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง, โรคเอดส์, โรคติดต่อ เป็นต้น หากตรวจพบโรคต่างๆ จะได้ทำการรักษาให้ทันท่วงที

 

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน มีรายการตรวจอะไรบ้าง 

รายการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานสำหรับเพศชาย

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์  (PE)
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ  (CXR)
 • ตรวจความสำบูรณ์ของเลือด  (CBC)
 • ตรวจความผิดปกติในปัสสาวะ  (U/A)
 • ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด  (Amphetamine)
 • ตรวจการมองเห็น เกี่ยวกับ สั้น/ยาว/ตาบอดสี  (V/A)

รายการตรวขสุขภาพก่อนเริ่มทำงานสำหรับเพศหญิง

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์  (PE)
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ  (CXR)
 • ตรวจความสำบูรณ์ของเลือด  (CBC)
 • ตรวจความผิดปกติในปัสสาวะ  (U/A)
 • ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด  (Amphetamine)
 • ตรวจการตั้งครรภ์  (Preg Test)
 • ตรวจการมองเห็น เกี่ยวกับ สั้น/ยาว/ตาบอดสี  (V/A)

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ตรวจสุขภาพก่อนทำงานเพศชาย

และตรวจสุขภาพเพศหญิงต่างกันอย่างไร

เบื้องต้นการ ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เพศชาย และตรวจสุขภาพเพศหญิงลักษณะรายการตรวจคล้ายคลึงกัน มีเพียงการตรวจบางรายการเท่านั้นที่ต่างกัน สำหรับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเพศชายที่ไม่เหมือนเพศหญิง ได้แก่ การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก  มักจะตรวจสำหรับผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป, การตรวจถุงลมโป่งพอง เป็นต้น ส่วนการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มทำงานสำหรับเพศหญิง มีบางรายการที่ต่าง ได้แก่ การตรวจการตั้งครรภ์, การตรวจภายใน เพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หรือสัญญาณของโรคมะเร็ง, ตรวจเต้านม ด้วยการคลำเต้านมหรือใช้เครื่องแมมโมแกรมถ่ายภาพเต้านม เป็นต้น

 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ต่างจากการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างไร ?

  1. การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน คือ การตรวจสุขภาพที่มีรายการตรวจเฉพาะเจาะจง ซึ่งในบางองค์กรมีการทำการรายการตรวจสุขภาพเพื่อให้พนักงานทำการตรวจตามรายการที่องค์กรต้องการ โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจ 5 โรคก่อนเข้าทำงาน ได้แก่ ตรวจวัณโรค, โรคเท้าช้าง, โรคที่เกิดจากสารเสพติด, โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคอื่นๆที่เรื้อรังและร้ายแรง โรคที่สามารถเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน จะมีผลต่อการรับเข้างานได้
  2. สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปี คือ การตรวจอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงการทำงานของระบบต่างๆ เพื่อหาความเสี่ยง หรือหาความผิดปกติที่อาจนำไปสู่โรคร้ายในอนาคตได้ เช่น การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้นนมเพศหญิง, การตรวจวัดระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด, การตรวจการทำงานของไต เป็นต้น การตรวจสุขภาพประจำปี คนไข้สามารถเลือกตรวจโปรแกรมที่ต้องการได้ เช่น สภาพอากาศเปลี่ยน อากาศพบฝุ่นละออง PM 2.5 เพิ่มขึ้น คนไข้สามารถตรวจระบบทางเดินหายใจได้ เพื่อหาความผิดปกติและรักษาได้ทัน ต่างจากการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เพราะการตรวจสุขภาพก่อนทำงานจะมีรายการตรวจแบบเจาะจงอยู่แล้ว

 

สรุป การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานมีจุดประสงค์ในการตรวจเพื่อตรวจสภาพร่างกายว่ามีความพร้อมในการทำงานหรือไม่ ตรวจหาความผิดปกติของร่างกาย เพื่อความปลอดภัยในองค์กร และเป็นการตรวจสุขภาพพนักงานด้วยเบื้องต้น หากพบโรคร้ายจะได้เข้ารับการรักษาทันที โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน และตรวจสุขภาพประจำปี เปิดบริการทุกวัน ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ เวลา 8.00-17.00น. สามารถโทรจองคิวเพื่อเข้ารับบริการได้ที่ 038-921-999 ต่อ 2601 , 2603 , 1821

 

2 thoughts on “ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจอะไรบ้าง ทำไมต้องตรวจ ?”

  1. สวัสดีค่ะ คุณ Natamon
   ผู้รับบริการสามารถสอบถามรายการตรวจสุขภาพและสอบถามค่าใช้จ่ายเบื้องต้นได้ที่
   📍ศูนย์สุขภาพดี
   Wellness Center ชั้น 3
   ☎️โทร.038 921 808
   ขอบคุณค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

0
  0
  ตะกร้าสินค้าของคุณ
  ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า