ฝากครรภ์ระยอง ฝากครรภ์สำคัญกว่าที่คิด โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

การฝากครรภ์ สำคัญกว่าที่คิด 

ลูกน้อยปลอดภัย แม่อุ่นใจ

ฝากครรภ์ระยอง การฝากครรภ์ สำคัญกว่าที่คิด… เพราะการฝากครรภ์ช่วยดูแลการตั้งครรภ์คุณแม่ และทารกตลอดจนคลอด เนื่องจากแพทย์จะช่วยดูแลสุขภาพผู้ตั้งครรภ์และทารกในปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงได้รับการตรวจคัดกรองเพื่อหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ เช่น โรคทางพันธุกรรม โรคธาลัสซีเมีย โรคอื่นๆ ดังนั้น การฝากครรภ์จึงสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคุณแม่ท้องแรก หรือผ่านการตั้งครรภ์มาแล้ว ทุกครั้งที่ตั้งครรภ์ควรทำการฝากครรภ์ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
 1. ความสำคัญของการฝากครรภ์
 2. 7 ขั้นตอนการฝากครรภ์ มีอะไรบ้าง
 3. ประโยชน์ของการฝากครรภ์
 4. สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อไปฝากครรภ์ครั้งแรก

การฝากครรภ์สำคัญอย่างไร 

การฝากครรภ์ มีจุดประสงค์เพื่อให้รู้ และแน่ใจว่า แม่และทารกปลอดภัย สมบูรณ์ ครรภ์ยังคงมีสุขภาพดี แข็งแรงตลอดการตั้งครรภ์ รวมถึงสุขภาพร่างกายผู้เป็นแม่ด้วย หากพบปัญหา หรือสิ่งผิดปกติระหว่างนั้น ผู้เป็นแม่จะได้รับปรึกษา และรักษากับแพทย์ดูแลครรภ์ได้อย่างทันท่วงที

การฝากครรภ์เป็นการดูแลการตั้งครรภ์ของผู้เป็นแม่ และทารกให้มีสุขภาพแข็งแรง รวมถึงด้านอารมณ์ จิตใจ ให้ดีอยู่เสมอ ผู้เป็นแม่จะได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การใช้ยาต่างๆ การมีเพศสัมพันธ์ การเตรียมตัวคลอดตลอดถึงลูกคลอด การให้นมบุตร และการวางแผนครอบครัวหลังคลอด เป็นต้น

ฝากครรภ์ระยอง ฝากครรภ์สำคัญกว่าที่คิด โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

7 ขั้นตอนการฝากครรภ์กับโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง มีอะไรบ้าง

 1. ขั้นตอนที่ 1 : สตรีตั้งครรภ์ต้องการ ฝากครรภ์กับโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง สามารถติดต่อสอบถามศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 3  กรุงเทพระยอง เปิดบริการ 8.00น.-19.00น. หรือโทร.038 921 941
 2. ขั้นตอนที่2 : พบแพทย์เพื่อทำการอัลตราซาวด์เพื่อยืนยันการตั้งครรภ์ ตรวจสอบอายุครรภ์ ตรวจภาวะท้องนอกมดลูก หรือท้องในมดลูกปกติ
 3. ขั้นตอนที่ 3 : แพทย์ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในช่วงการตั้งครรภ์ในแต่ละไตรมาส รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาการของการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้น เช่น คลื่นไส้ อาเจียน น้ำหนักลด เลือดออกทางช่องคลอด ภาวะแท้งคุกคาม เป็นต้น
 4. ขั้นตอน 4 : แพทย์สั่งยาบำรุงครรภ์และให้วัคซีนตามช่วงอายุ เช่น โฟลิก ธาตุเหล็ก แคลเซียม วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนบาดทะยัก/คอตีบ/ไอกรน และวัคซีนโรคโควิด
 5. ขั้นตอนที่ 5 : ผู้รับบริการได้รับสมุดฝากครรภ์ เพื่อบันทึกพัฒนาการของทารกในครรภ์
 6. ขั้นตอนที่ 6 : ผู้รับบริการได้รับบัตรนัดตรวจครรภ์สำหรับครั้งต่อไป
 7. ขั้นตอนสุดท้าย : พยาบาลประเมินความเสี่ยงการฝากครรภ์ และสอนสุขศึกษาในผู้ฝากครรภ์ใหม่

ประโยชน์ของการฝากครรภ์

 • เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย และจิตใจของผู้เป็นแม่ให้สมบูรณ์ แข็งแรงที่สุด เพราะแพทย์จะแนะนำตอบคำถาม ข้อควรปฏิบัติในระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น การเลือกรับประทานอาหาร, การมีเพศสัมพันธ์, การออกกำลังกาย เป็นต้น
 • เพื่อตรวจสอบ ติดตามการตั้งครรภ์เป็นไปตามปกติ แพทย์ผู้ดูแลจะช่วยวินิจฉัยโรคบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อทารกได้ เช่น ครรภ์เป็นพิษ เป็นต้น
 • ช่วยป้องกัน หรือลดอาการแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อให้การตั้งครรภ์เป็นไปตามปกติ และสามารถคลอดลูกได้ปกติ
 • ช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดกับทารกในครรภ์ ช่วยลดอัตราการแท้งบุตรได้ การคลอดก่อนกำหนด ลดการอักเสบติดเชื้อในตัวทารก เป็นต้น
 • ช่วยดูแลทารถในครรภ์ ทำให้ลูกน้อยในครรภ์เติบโตสมบูรณ์ แข็งแรง และมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสม

ฝากครรภ์ระยอง ฝากครรภ์สำคัญกว่าที่คิด โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อไปฝากครรภ์ครั้งแรก

 1. บัตรประชาชนของผู้เป็นแม่ และพ่อ
 2. เตรียมข้อมูลประวัติการเจ็บป่วย การแพ้ยา การคลอดลูก โรคประจำตัว การแท้งบุตร
 3. ประวัติความเสี่ยงต่อโรคทางพันธุกรรม
 4. ข้อมูลการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย โดยนับจากวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย
สรุป การฝากครรภ์ สำคัญอย่างยิ่งเพราะช่วยให้ผู้ตั้งครรภ์ และทารกในครรภ์มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมเติบโตและใช้ชีวิตที่ดีที่สุด ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เปิดบริการทุกวัน สามารถปรึกษาและสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพสตรี ฝากครรภ์ หรือปัญหาด้านสุขภาพเพศ โทร.038 921 941 ” การเติบโตของทารก ควรมีจุดเริ่มต้นที่ดีและพร้อมที่สุด “

 

 

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

0
  0
  ตะกร้าสินค้าของคุณ
  ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า