doctor filling up life insurance form scaled

การบริการประกันผู้ป่วย

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง มีความยินดี ที่จะให้ความช่วยเหลือ ในการประสานงาน กับผู้ให้บริการประกันของท่าน ทุกปีมีผู้ป่วยหลายพันคนจากทั่วทุกมุมโลกมาใช้บริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการบริการทางการแพทย์และได้รับการรับรองในระดับสากลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยประกันเราได้ร่วมมือกับบริษัทประกันทั่วโลกและมีเครือข่ายคู่สัญญาที่กว้างขวางความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์และข้อจำกัดต่างๆ ทาง รพ.ขอแนะนำให้ติดต่อบริษัทประกันของท่านก่อนที่จะ วางแผน การรักษา  ท่านสามารถเช็คประกันคู่สัญญา เพื่อดูว่าบริษัทประกันของท่านเป็นคู่สัญญากับทางโรงพยาบาลหรือไม่

doctor filling up life insurance form scaled

การบริการประกันผู้ป่วย

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง มีความยินดี ที่จะให้ความช่วยเหลือ ในการประสานงาน กับผู้ให้บริการประกันของท่าน ทุกปีมีผู้ป่วยหลายพันคนจากทั่วทุกมุมโลกมาใช้บริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการบริการทางการแพทย์และได้รับการรับรองในระดับสากลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยประกันเราได้ร่วมมือกับบริษัทประกันทั่วโลกและมีเครือข่ายคู่สัญญาที่กว้างขวางความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์และข้อจำกัดต่างๆ ทาง รพ.ขอแนะนำให้ติดต่อบริษัทประกันของท่านก่อนที่จะ วางแผน การรักษา  ท่านสามารถเช็คประกันคู่สัญญา เพื่อดูว่าบริษัทประกันของท่านเป็นคู่สัญญากับทางโรงพยาบาลหรือไม่

บริการฉุกเฉินหรือผู้ป่วยในที่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน

ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือผู้ป่วยในที่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน ประกันของท่านอาจจะยังคงให้ความคุ้มครองสำหรับการรักษา

ขั้นตอนที่ 1

สำหรับผู้ที่มีประกันสุขภาพภาคเอกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ จะได้รับความคุ้มครองในการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยเราทำงานร่วมกับบริษัทประกันชั้นนำและในเข้ารับบริการกรุณาสอบถามรายชื่อบริษัทประกันก่อนเข้ารับบริการ ได้ที่

Contact Center 1719 หรือ โทร. 033-108-999 และ 038-921-999
อีเมล: [email protected]

ขั้นตอนที่ 2

1. บริการผู้ป่วยนอก

Insurance

 • ผู้ป่วยลงนามในเอกสารใบยินยอมก่อนเข้ารับบริการที่เวชระเบียน
 • กรณีมีส่วนเกินผู้ป่วยจะต้องทำการชำระเอง

3. บริการผู้ป่วยในที่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน

Insurance

 • ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อทำนัด ให้ข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อ 
 • จนท. ประสานงานบริษัทประกันเพื่อเช็กสิทธิ์การเคลมประกัน
 • หากมีส่วนเกินจากประกันผู้ป่วยจะต้องทำการชำระเอง

ขั้นตอนที่ 3

กรณีสอบถามสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขความคุ้มครอง ได้ที่
Insurance Customer Service Center (ICS)
โทร. 033-108-999 และ 038-921-999

*หมายเหตุ : กรณีใช้สิทธิ์อื่น ๆ โปรดติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

บริการผู้ป่วยนอก

ผู้ให้บริการประกันของท่านอาจได้ทำสัญญาเฉพาะกับโรงพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วยนอกแบบไม่ใช้เงินสดตามแผนประกันของท่าน

ผู้ให้บริการประกันของท่านอาจได้ทำสัญญาเฉพาะกับโรงพยาบาลในการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสดตามแผนประกันของท่าน หากไม่ได้ตกลงไว้ผู้ป่วยจะต้องชำระค่ารักษาพยาบาลเองและเบิกกับบริษัทประกันในภายหลัง  โรงพยาบาลจะจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเบิกเคลม เช่น ใบรับรองแพทย์ , ใบเสร็จรับเงินให้ท่าน ฯลฯ

บริการผู้ป่วยในที่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง สามารถช่วยท่านในการได้รับประกันการชำระเงินก่อนที่จะเข้ารับการรักษา

เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดโปรดนำเอกสารดังนี้

 1. Passport , บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่
 2. บัตรประกัน , หน้ากรมธรรม์
 3. เอกสารอื่นใดที่จำเป็นสำหรับบริษัทประกันของท่าน
 • โปรดทราบว่าโรงพยาบาลกรุงเทพระยองขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนโยบายจากบริษัทประกันตามเห็นสมควรทางโรงพยาบาลจะแจ้งทันทีหากไม่สามารถรับติดต่อประกันของท่านได้
 • หากยื่นเอกสารไม่ทันทางโรงพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการกับประกันได้ในกรณีนี้ผู้ป่วยอาจต้องจ่ายเงินเต็มจำนวน เป็นเงินสดหรือจ่ายด้วยบัตรเครดิต ทางโรงพยาบาลจะออกหลักฐานการชำระเงินเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำเอกสารทั้งหมด ไปเบิกคืนกับบริษัทประกันได้
 • ผู้ป่วยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งอาจรวมถึงค่าใช้จ่าย เช่น insurance co-payment , Deductible , Folicy Exass , Extra Meal , VIP Room หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์หรือเครื่องดื่ม เป็นต้น

รายชื่อบริษัทประกันภายในประเทศ

รายชื่อบริษัทประกันคู่สัญญาต่างประเทศ

 • April Assistance, (SOS First Denmark)
 • Euro Center
 • Asian Assistance
 • Tokio Marine & Nichido fire
 • Prestige International
 • Emergency Assistance Japan (EAJ)
 • Wellbe
 • AIG
 • International SOS
 • AWP service
 • AXA Assistance,
 • Europ Assistance T2 (Inter Partner Assistance (IPA)
 • Europ Assistance company
 • Aetna International
 • Falck Global Assistance
 • Assist Inter, (WR life)
 • Cigna International
 • VYV International
 • Best Service, etc.
 • Welcare
 • Savitar group
0
  0
  ตะกร้าสินค้าของคุณ
  ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า