โรคไบโพลาร์ อารมณ์สองขั้ว อันตรายต่อตนเองและคนรอบข้าง โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

 

โรคไบโพลาร์ อารมณ์สองขั้ว

อันตรายต่อตนเอง และคนรอบข้าง

โรคไบโพลาร์ อารมณ์สองขั้ว อันตรายต่อตนเองและคนรอบข้าง…ปัจจุบัน โรคที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มีเพิ่มมากขึ้น และเกิดขึ้นทุกช่วงวัย เนื่องจาก สภาวะแวดล้อมภายนอก เช่น การเลี้ยงดูแล ความเครียดสะสมจากการทำงาน เป็นต้น และยังสามารถเกิดจากปัจจัยภายในได้ เช่น เกิดจากการถ่ายทอดพันธุกรรมจากบรรพบุรุษ เป็นต้น ดังนั้น เรามาไขข้อข้องใจว่าโรคไบโพลาร์ หรือภาวะอารมณ์แปรปรวนสองขั้วเป็นอันตรายต่อตนเองหรือคนรอบข้างหรือไม่

Related Content
 1. โรคไบโพลาร์คือโรคอะไร ?
 2. โรคไบโพลาร์สาเหตุเกิดจากอะไร ?
 3. โรคไบโพลาร์มีอาการแบ่งเป็นกี่ระยะ ?
 4. โรคไบโพลาร์ อารมณ์แปรปรวนสองขั้ว อันตรายมากแค่ไหน ?
 5. การรักษาโรคไบโพลาร์ แผนกสุขภาพใจ ชั้น3 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 

โรคไบโพลาร์ อารมณ์สองขั้ว อันตรายต่อตนเองและคนรอบข้าง โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

โรคไบโพลาร์ (Bipolar) คือโรคอะไร ?

โรคไบโพลาร์ อารมณ์สองขั้ว คือ ความผิดปกติของทั้งอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรม โดยมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ 2 ขั้วอารมณ์ ได้แก่ ขั้วอารมณ์ดี(Mania) และขั้วอารมณ์ซึมเศร้า(Depress)

โรคไบโพลาร์ สาเหตุเกิดจากอะไร ? 

โรคไบโพลาร์ เชื่อว่าเกิดจากหลายสาเหตุ และปัจจัยต่างๆรวมกัน ปัจจัยที่ก่อเกิดโรคไบโพลาร์ ดังนี้

 • ปัจจัยด้านพันธุกรรม ผู้ป่วยมีญาติที่ป่วยเป็นโรคนี้ หรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการผิดปกติด้านอารมณ์ โดยเฉพาะญาติสายตรง  
 • ปัจจัยความผิดปกติด้านระบบนอร์อะดรีนาลีน (Neuroendocrine) ความผิดปกติของสารสื่อประสาทสมองในระดับที่ไม่สมดุลกัน ทำให้เกิดภาวะอารมณ์ผิดปกติ เช่น ร่าเริงผิดปกติ ซึมเศร้า เบื่อหน่ายสลับกันไป
 • ปัจจัยด้านจิตสังคม ผู้ป่วยได้รับแรงกระตุ้นจากปัจจัยภายนอกที่กระทบกระเทือนต่อจิตใจ เช่น ผิดหวัง เสียใจรุนแรงเฉียบพลัน ความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่ หรือการเจ็บป่วยร่างกายต่างๆ

โรคไบโพลาร์ อารมณ์แปรปรวณสองขั้ว แบ่งอาการเป็นกี่ระยะ ? 

1

 1. ระยะ Mania (Manic episode) เป็นระยะที่มีอารมณ์สนุกสนานร่าเริงผิดปกติ หรือหงุดหงิดโกรธง่ายผิดปกติ พลังเรี่ยวแรงเพิ่มมากขึ้นทำกิจกรรมมากขึ้นผิดปกติ ทั้งยังมีความคิดแล่นเร็ว พูดคุยไม่หยุด วอกแวกง่าย มีการแสดงถึงการตัดสินใจที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้เงินฟุ่มเฟือย ตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ โดยขาดการพิจารณา และอาการเหล่านี้รุนแรงทำให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ เช่น หน้าที่การงาน ความสัมพันธ์ หรือการใช้ชีวิตประจำวัน และอาจทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น โดยอาการมักเกิดขึ้นอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 2. ระยะ Hypomania อาการเหมือนระยะแรก  แต่รุนแรงน้อยกว่าเป็นนานอย่างน้อย 4 วัน
 3. ระยะซึมเศร้า เป็นระยะที่มีอารมณ์เศร้าแทบทั้งวัน หรือเกือบทุกวัน รู้สึกเบื่อ สิ่งที่สนใจ หรือสนใจลดลงอย่างมาก คุณภาพการนอนเปลี่ยนไป รู้สึกอ่อนเพลีย ไม่มีแรงเกือบทุกวัน มีความคิด หรือรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า คิดถึงการตาย การฆ่าตัวตาย หรือมีแนวโน้มที่จะทำ โดยอาการดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในสังคม หน้าที่การงาน ความสัมพันธ์ ฯลฯ โดยมีอาการไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์

โรคไบโพลาร์ หรืออารมณ์สองขั้ว อันตรายมากแค่ไหน

โรคไบโพลาร์ เป็นโรคที่สามารถรักษาให้อาการดีขึ้นจนหายขาดได้ แต่ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามแพทย์สั่ง ซึ่งหากไม่เข้ารับการรักษา ผู้ป่วยอาจมีอาการขั้นรุนแรง ทำให้เป็นอันตรายต่อตนเอง และผู้อื่น เช่น ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายในหน้าที่การงาน หรือความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ และบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้คนรอบข้างเองควรทำความเข้าใจ และยอมรับในตัวผู้ป่วย เพื่อจะได้ช่วยเหลือได้อย่างถูกวิธี

การรักษาโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว (ไบโพลาร์)รพ.กรุงเทพระยอง

โรคไบโพลาร์ อารมณ์สองขั้ว อันตรายต่อตนเองและคนรอบข้าง โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

 • การรักษาโรคไบโพลาร์จะรักษาด้วยยาเป็นหลัก โดยจิตแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยอาการ สั่งยา อธิบายให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรค และยา รวมไปถึงคำแนะนำในเรื่องการดูแลตนเองควบคู่ไปด้วย การรักษาโรคอารมณ์สองขั้ว ไบโพลาร์ จำเป็นจะต้องรักษา และทานยาที่แพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง หรือจนกว่าแพทย์จะสั่งให้หยุดยา และสิ่งสำคัญคือการมาตามนัดแพทย์เพื่อติดตามอาการสม่ำเสมอ หากขาดการรักษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยมีโอกาสกลับไปเป็นโรคซ้ำ หรืออาจมีความรุนแรงกว่าเดิม 
 • ทั้งทีผู้ป่วยบางรายแพทย์อาจพิจารณาในการทำจิตบำบัดร่วมด้วย เพื่อสามารถจัดการกับปัญหาความเครียด ความคิดทัศนคติให้ดีขึ้น หรือจัดการกับความขัดแย้งภายในจิตใจ ทั้งผู้ป่วย และคนรอบข้าง 
บทสรุป โรคไบโพลาร์ Bipolar ไบโพลาร์ อารมณ์สองขั้ว คือ โรคที่เกิดความผิดปกติทางอารมณ์สองแบบเปลี่ยนแปลงไปมาสลับกัน ได้แก่ ขั้วอารมณ์ดี หรืออารมณ์ก้าวร้าวผิดปกติ และขั้วอารมณ์ซึมเศร้าโรคนี้จึงมีชื่อเดิมว่า manic-depressive disorder โรคไบโพลาร์เป็นโรคที่สมารถรักษาหายได้ แต่ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามแพทย์สั่ง แต่โรคไบโพลาร์ โรคอารมณ์สองขั้วจะทำร้ายตนเองต่อเนื่อง ผู้ป่วยไม่เข้ารับการรักษาจนปล่อยให้อาการหนัก ส่งผลกระทบต่อตนเอง การใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน รวมถึง คนรอบข้างอย่างแน่นอน หากพบคนรอบข้างมีอาการกล่าว แนะนำปรึกษาแผนกสุขภาพใจ ชั้น3 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง แอดLINE BRH Happymind Clinic  ช่องทางบริการให้คำปรึกษา และติดต่อสื่อสาร พร้อมบริการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต และประเมินสุขภาพจิต

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0
  0
  ตะกร้าสินค้าของคุณ
  ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า