Uncategorized

ตรวจประเมินมาตรฐานการ จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม นอกสังกัด-เอกชน บุคลากรและผู้ประกอบการ ระดับดีเด่น จาก กรมควบคุมโรค สถาบันราชประชาสมาสัย โดย โรงพยาบาลกรุงเทพนระยอง

ตรวจประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับดีเด่น จากกรมควบคุมโรคสถาบันราชประชาสมาสัย

ตรวจประเมินมาตรฐาน การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม นอกสังกัด-เอกชน บุคลากรและผู้ประกอบการ ระดับดีเด่น จาก กรมควบคุมโรค สถาบันราชประชาสมาสัย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง นำโดย นพ.จารุวัฑ ใช้ความเพียร รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 3 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง พร้อมด้วย นพ.ลิขสิทธิ์ โสนันทะ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง, นพ.ณัช แสงจำรัส ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง, พญ.ณวรา เหล่าวาณิชย์ แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง และทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ให้การต้อนรับ พญ.เอื้อมพร พูนกล้า หัวหน้ากลุ่มอาชีวอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันราชสมาสัย, คุณชะฎายุทธิ์ ปัทเมฆ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี และคุณสายจิตร์ สุขศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง พร้อมทีมตรวจประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยฯ รวม 12 ท่าน ประกาศผลการตรวจประเมินมาตรฐาน การจัดบริการอาชีวอนามัยฯ […]

ตรวจประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับดีเด่น จากกรมควบคุมโรคสถาบันราชประชาสมาสัย Read More »

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โดย โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.กรุงเทพระยองได้รับรองมาตรฐานศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับ 3

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับ 3 จากราชวิทยาลัยศัลยศาสตร์แพทย์แห่งประเทศไทย ความเป็นมา โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จำนวนการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดระยองค่อนข้างสูง และในปี 2566 มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรุนแรงติดอันดับต้อนของประเทศไทย ดังนั้น ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยองพร้อมรองรับทุกอุบัติเหตุในจังหวัดระยอง ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ และอัตราการรอดชีวิต (NTDB) ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพระยองมุ่งเน้นที่จะพัฒนาแนวทางการดูแล ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเพื่อการวินิจฉัยที่รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ โดยนำหลักคิดเรื่องการเข้าถึงการบริการที่ง่าย และรวดเร็ว สามารถวินิจฉัยภาวะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ให้การรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที จนสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพระยองในปี 2566 ในปี พ.ศ.2566 มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองทั้งหมด 34,767 ราย รับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยในทั้งหมด 1,102 ราย รายละเอียดดังนี้ บาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 882 ราย บาดเจ็บปานกลาง จำนวน 135 ราย บาดเจ็บอาการหนัก จำนวน 54 ราย บาดเจ็บวิกฤตอาการหนักมาก จำนวน 31

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.กรุงเทพระยองได้รับรองมาตรฐานศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับ 3 Read More »

0
    0
    ตะกร้าสินค้าของคุณ
    ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า