血液透析室

ภาพรวม

 • ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง พร้อมให้บริการการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกับผู้ป่วยภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน  และโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และพึงพอใจ ด้วยทีมแพทย์
 • และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและผลการรักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ภายใต้มาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

บริการศูนย์ไตเทียม

 • ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน ไตวายเรื้อรังเรื้อรังและผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยว่า จำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ วันละ 2 รอบ เวลา 07.00น.-16.00 น. กรณีฟอกเลือดฉุกเฉินให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 • มีบริการฟอกเลือด  Online HDF ( Online Hemodiafiltration ) นอกจากนี้ยังรับผู้ป่วยกลุ่มสิทธิ์  3 กองทุน ได้แก่  สิทธิ์ข้าราชการ , สิทธิ์ประกันสังคม และสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เบิกค่ารักษาได้ตามสิทธิ์  และให้บริการเป็นแบบ  One Stop Service  แก่ผู้ป่วย 

ศักยภาพการดูแล ศูนย์ไตเทียม 

 • ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน ไตวายเรื้อรังเรื้อรังและผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยว่า จำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ วันละ 2 รอบ เวลา 07.00น.-16.00 น. กรณีฟอกเลือดฉุกเฉินให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 • มีบริการฟอกเลือด  Online HDF ( Online Hemodiafiltration ) นอกจากนี้ยังรับผู้ป่วยกลุ่มสิทธิ์  3 กองทุน ได้แก่  สิทธิ์ข้าราชการ , สิทธิ์ประกันสังคม และสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เบิกค่ารักษาได้ตามสิทธิ์  และให้บริการเป็นแบบ  One Stop Service  แก่ผู้ป่วย 

การบริการของศูนย์ไตเทียม ครอบคลุม

 • โปรแกรมการฟอกเลือด ผู้ป่วยต้องได้รับการฟอกเลือดสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง ตามดุลยพินิจของแพทย์  ผู้ป่วยและญาติจะร่วมวางแผนการฟอกเลือดร่วมกับแพทย์และพยาบาลแผนกไตเทียม 
 • บริการเบิกค่าฟอกเลือดได้ตามสิทธิ์การรักษาของผู้ป่วย โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ได้แก่ สิทธิ์ข้าราชการ  สิทธิ์ประกันสังคม  สิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 • ฟอกเลือดฉุกเฉิน (Emergency Hemodialysis) มีการสำรองเครื่องฟอกเลือกแยกไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน  1 เครื่อง เพื่อให้บริการฟอกเลือดฉุกเฉินได้ภายใน 30 นาที
 • ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ได้มาตรฐานสากลของ The Association of Advancement of  Medical Instrumentation (AAMI)
 • การทำงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อวางแผนการดูแลผู้ป่วยอย่างครอบคลุม สนับสนุนชุมชนในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะ แก่ผู้เกี่ยวข้องต่างๆในการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุ เช่น กลุ่มอาสากู้ภัย กลุ่ม อสม. กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ
 • การให้บริการ One Stop Service เพื่อลดขั้นตอนระยะเวลารอคอยในการรับบริการ เช่น การรอชำระเงิน และรอรับยา เจ้าหน้าที่จะให้การดูแลและช่วยเหลือในการให้บริการภายในแผนก

 

การบำบัดทดแทนไต 

การบำบัดทดแทนไต คืออะไร

 • การบำบัดทดแทนไต หมายถึง การรักษาผู้ป่วยที่มีการสูญเสียภาวะการทำงานของไตจนเกิดอาการจากของเสียที่คั่งในร่างกาย ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษา ก็จะทำให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานผิดปกติ สามารถทำให้ผู้ป่วยไม่สบายหรือเสียชีวิตได้ แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด
 • การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)
 • การล้างไตทางช่องท้อง (Chronic Ambulatory Peritoneal Dialysis)
 • การปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation)

อาการบ่งชี้ที่ควรเข้ารับการบำบัดทดแทนไต

 • โดยทั่วไปเรามักจะใช้ค่า Creatinine ในเลือด เพื่อดูระดับการทำงานของไต ถ้ามีค่าสูง จะแสดงถึงการทำงานของไตที่ลดลง มีของเสียคั่งในร่างกาย แต่ไม่มีค่าที่ชัดเจนว่าจะต้องทำการบำบัดทดแทนไตเมื่อใด แต่ถ้ามีภาวะหรืออาการต่อไปนี้ก็จะต้องทำการรักษาทันที

1.อาการที่เกิดจากของเสียคั่งในร่างกาย เช่น เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน ตะคริว สะอึก ซึม สับสน เป็นต้น

2.ภาวะเลือดเป็นกรดที่ได้รับการรักษาด้วยยาแล้วไม่ได้ผล

3.ภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูงที่ยากต่อการรักษาหรือด้วยการควบคุมการรับประทานอาหาร

4.ภาวะบวมที่เกิดจากไตขับน้ำและเกลือในร่างกายไม่ได้ และยากต่อการรักษาด้วยยา (สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ ศูนย์ไตเทียม
สถานที่ตั้ง            : ชั้น 1 ตึก A
วันเวลาทำการ      : จันทร์   13:00 – 16:00 น.
                              : อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์   08.00 – 21.00 น.
                              : เสาร์  08.00 – 17.00 น.
                              : อาทิตย์  08.00-21.00 น.
ติดต่อแผนกไตเทียม
สถานที่ตั้ง         : ชั้น 2 ตึก A
วันเวลาทำการ   : จันทร์ – เสาร์  07:00 – 17:00 น. เปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์
โทรศัพท์            :  ในเวลา 038-921-866, 082-849-4649                        
344543341 762890618810887 32663971862057401 n 1
0
  0
  ตะกร้าสินค้าของคุณ
  ไม่มีสินค้าในตะกร้ากลับไปหน้าซื้อสินค้า